کمپرسور کولرگازی گری

کمپرسور کولرگازی گری

کمپرسور کولرگازی گری

كمپرسور با مبرد قديم و روغن مصنوعي كار مي كند و روغن هاي معدني باقيمانده را به كمپرسور مي آورد.

زمان كار كمپرسور بايد كوتاه باشد کولرگازی 

تا آلودگي به آن صدمه نزند. از طرف ديگر چون اكثر روغن مصنوعي است، آلودگي كم و كمتر مي شود

و بعد از چند بار تكرار ،

روغن معدني عملا از مدارخارج مي شود. قبلا هم گفتم، اين كار زمان و هزينه دارد و راه موثر ديگري نداريد

. فيلتر و شير انبساط حتما بايد تعويض شود .

تعويض مبرد و كمپرسور بايد سازگار با ظرفيت سيستم باشد. با عدد توضيح مي دهم. فرض كنيد سيستم

قديمي در شرايط كاري

ظرفيت برودتي معادل 20kWرا دارد.

كمپرسور جديد بايد ظرفيت 20kW را با مبرد جديد داشته باشد ، اگر كوچكتر باشد، ظرفيت نمي گيريد و اگر بزرگتر باشد،

احتمال برگشت مايع خواهيد داشت و از طرف ديگر كاندنسر كوچك خواهد بود.

بايد دقت كنيد كه كمپرسور جديد با مبرد جديد بايد ظرفيت قديمي را بدهد.

شير انبساط هم بايد با ظرفيت كمپرسور و مبرد جديد سازگار باشد.

روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی ، اسکرال ، تسمه‌ای و دومرحله‌ای بیتزر.

تعمیر کوپرسور کولر گازی گری

– مدل BSE32:

روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی ، تسمه‌ای و دومرحله‌ای ب

یتزر با دمای کندانسور پایین تر از 55 درجه سانتیگراد

– مدل BSE55:

روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507

 مناسب برای کمپرسورهای سیلندرپیستونی ، تسمه‌ای و اسکرال بیتزر با دمای کندانسور بالاتر از 55 درجه سانتیگراد.

  مدل B100:

روغن اکلیل بنزن متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای  اسکرو و کامپکت اسکرو  بیتزر.

  مدل BSE170:

 روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 

 مناسب برای کمپرسورهای اسکرو ، کامپکت اسکرو و اسکرو تسمه‌ای بیتزر.

   مدل B320 SX:

روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای کامپکت اسکرو  بیتزر

قیمت شارژ گاز کولر گازی

سرویس و شارژ گاز انواع کولر گازی