نوشته‌ها

تعمیرات سردخانه

آموزش تعمیرات سردخانه

تعمیرات سردخانه

 آموزش تعمیرات سردخانه مواردی در مورد شستشوی سیستم برودتی

۱. کمپرسور شیرانبساط و فیلترها از سیستم جدا شوند. این موارد به عنوان مانع در مسیر

سیال شستشو دهنده عمل می کنند. بهتر است سیستم چند تکه شده و لوله ها و مبدل ها

شستشو داده شود

۲.قبل از استفاده از سیال شستشو دهنده ابتدا سیستم را توسط فشار ازت تمیز کنیم. با جریان پرفشار ازت

در لوله ها، مواد خارجی آلوده کننده با فشار ازت تا مقداری خارج شده و باعث می شود که سیال شستشو

دهنده بهتر با آلودگی های چسبیده به دیواره لوله ها تماس پیدا کرده و شستشو بهتر انجام شود

به خواص شیمیایی ماده شستشو دهنده توجه شود ممکن است با بعضی از مصالح سیستم سازگاری نداشته

و باعث ایجاد خوردگی و پوسیدگی شود . همچنین به طبقه بندی ایمنی مبرد شستشو دهنده توجه شود

سیالات شستشو دهنده ممکن است تا حدی سمی و قابل اشتعال باشند . موارد ایمنی مراعات شود

۳. لوله های با طول بیشتر از ۱۵ متر بهتر است بریده شده و به طول کوتاهتری دربیاید. سیال شستشو دهنده

در لوله های کوتاهتر فشار بیشتری داشته و بهتر شستشو می دهد COOLservice

۳. سیال شستشو دهنده زمانی به خوبی آلودگی ها را پاک می کند که با فشار بالا و به آرامی در لوله ها حرکت کند.

از تخلیه سریع سیال از سر دیگر لوله باید خودداری شود. به همین دلیل زمانی که از یک سر لوله سیال را وارد میکنیم.

سر دیگر لوله را مقداری تنگ کرده تا سیال شستشو دهنده با سرعت تخلیه نشود و همچنین فشار بیشتری

در لوله ها ایجاد شود

تعمیر و ساخت انواع سردخانه

۴. در سیستم های تهویه مطبوع که سیستم دوتکه و اواپراتور در داخل فضای مسکونی است سعی شود سیستم

طوری شستشو داده شود که سیال شستشو دهنده از اتاق وارد و به محیط بیرون خارج شود.

۵.شستشو را تا زمانی ادامه دهید که خروجی سیال شستشو دهنده از سیستم کاملا شفاف و تمیز باشد

به جهت ایجاد فشار و اینکه آلاینده ها بهتر خارج شود می توان فشار ازت را پشت سیال شستشو دهنده قرار داد

تا سیال با فشار بالا حرکت کرده و سطح داخلی لوله ها بهتر تمیز شود

۶. بعد از اتمام شستشو. با فشار ازت سیستم را تخلیه کنید تا تمام سیال شستشو دهنده از سیستم خارج شده

و چیزی از آن داخل سیستم باقی نماند تا هنگام کار با روغن و مبرد سیستم واکنش نشان ندهد

۷. به جهت اینکه ممکن است آلاینده های خروجی از سیستم محیط را آلوده کند بهتر است که خروجی سیال شستشو

دهنده داخل یک مخزن تخلیه شود