نوشته‌ها

آموزش نحوه شارژ گاز R410a

آموزش نحوه شارژ گاز R410a

آموزش نحوه شارژ گاز R410a

407C يا 410A؟ و در چه تناژهايي يي كدام مبرد خواهد بود آموزش نحوه شارژ گاز R410a

به نظر مي‌رسد كه نتوان يک مبرد واحد مناسب براي كليه‌ي كاربردها يافت ولي با توجه به تجربيات عملي و نتايج

تحقيقات مي‌توان

گفت كه مبرد HCFC-123 براي كاربردهاي كم فشار، مبرد HFC-134a براي كاربردهاي فشار متوسط و مبرد HCFC-22

براي كاربردهاي

پر فشار به كار برده شده و مبردهاي مدرن 407C و 410A نيز به عنوان جايگزين‌هاي مطمئن HCGC-22 مورد استفاده

قرار مي‌گيرند.

تک‌تک اين مبردها در بزرگ‌ترين و مهم‌ترين چالش پيش روي صنعت تهويه مطبوع و تبريد جهان نقش اساسي ايفا مي‌كنند؛

گذار و

فاصله گرفتن از مبردهاي گروه CFC. جمع بندي از آن‌جا كه مبردها به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي محيط زيست

تاثير مي‌گذارند

همواره پارامتر مهمي در تصميم گيري پروژه‌هاي تهويه مطبوع و سرمايش هستند. اگرچه مبردها عامل تنها 3 تا 4 درصد

تغييرات آب و

شارژ گاز r410

هوايي زمين به طور مستقيم مي‌باشند اما چون سيستم‌هاي سرمايش مصرف كنندگان عمده انرژي هستند

به طور مستقيم مي‌باشند

اما چون سيستم‌هاي سرمايش مصرف كنندگان عمده انرژي هستند به طور غيرمسقتيم تاثير مهمي بر روي گرم شدن زمين دارند. استفاده

ز مبردي كه تمام مسايل زيست محيطي را برآورده كند اما عمل‌كرد و خصوصايت ترموديناميكي مناسب نداشته باشد باعث افزايش مصرف

انرژي خواهد شد.

درشرکت بزرگ و مدرن Coolserviceبا داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی رتبه با داشتن مجوز های لازم  و ابزارهای

روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم خانگی و صنعتی  مانند کولر

گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم 

شرکت کول سرویس با داشتن تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است