نوشته‌ها

ارور یخچال یخساران

ارور یخچال یخساران

ارور یخچال یخساران 

E1: کندانسور                                                                                                                      E2 :خطای فن داخل کابین

E3 :خطای افت دمای کابین                                                                                            E4 :خطا در عملکرد دیفراست

E5 :خطای سنسور کابین                                                                                                    E6 :خطای سنسور دیفراست

E7 :خطای سنسور محیطی

P: قطعی سنسور داخل کابین فریزر

PC:اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر

HI:دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است

LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است

FF: معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر

DF: معیوب بودن سنسور اواپراتور

HI:دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است

LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است

AF: معیوب بودن سنسور سفید،سنسور داخل کابین یخچال

EF: معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال

✔️بردهای یخچال فریزرکمبی با شیر برقی؛ یخچال فریزرکمبی بدون شیر برقی

AF: معیوب بودن سنسور سفید ، سنسور داخل کابین یخچال

EF:معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر

FF: معیوب بودن سنسور سه پین قرمز،سنسور داخل کابین فریزر

در کمپرسورهایی که جهت چرخش مهم است مثل کمپرسور های اسکرو و اسکرال می توان از این وسیله استفاده کرد.

تعمیر برد در محل

طریقه کار با این دستگاه بصورت زیر است.  ارور یخچال یخساران

قبل از روشن کردن کمپرسور با اتصال سه سوکت توالی سنج به برق سه فاز ورودی تابلو می توان جهت چرخش را مشخص کرد

تکنسین های کول سرویس یا داشتن نیروهای متخصص در امر تعمیر برد و رفع عیب انواع  ارورکد های برد  در کمترین زمان و با کمترین هزینه اقدام به تعمیر می کند مشاوران کول سرویس در امر خرید وتعمیر به مشتریان خوب خود مشاوره خرید وراهنما در جهت تعمیر توسط خود مشتری را دارد تا  بتواند در کاهش هزینه ها به مشتریان خود کمک کند تا بهترین باشد   COOLservice

کول سرویس  با داشتن نمایندگی  کلی شرکت ها در سهولت کارها به کمک شما امد است تا با داشتن قطعات اصلی و تعمیر به موقع کمک کند تا مواد غذای خود خراب نشود و یا به مشکل برنخورد مشتریان ما