نوشته‌ها

کمپرسور کولرگازی

کمپرسور کولرگازی

کمپرسور کولرگازی

اصول کار کرد کمپرسور  کولر گازی

زمانی که  کمپرسور  شروع به کار می کند بعد از گذشت 5/5 دقیقه مطابق زیر عمل کنید

زمانی که دمای داخلی اتاق  به تی 1 بالاتر برود

کمپرسور و فن یونیت خارجی متوقف می شود و هنگامی که دمای اتاق به پایین تر از دمای مد نظر برسد

کمپرسور و فن یونیت خارجی شروع به فعالیت می کنند تا دما را به اندازه که تعیین کرده ایم برساند

اصول کار کردن فن یونیت خارجی

فن یونیت خارجی دارایی یک سرعت کارکرد می باشد فن یونیت خارجی مطابق با کارکرد کمپرسور عمل می کند

به جز زمانی که کولر در حالت گرمایش قرار دارد و اواپراتور در دمای بالای حفاظت قرار دارد در حالت سرمایش دمای

کندانسور در دمای بالای محافظت قرار دارد و در حالت برفک زدایی

اصول کارکرد فن  یونیت داخلی

در حالت گرمایش زمانی که کمپرسور روشن است فن یونیت داخلی را می توان در حالت کم ،  نرمال ،

زیاد و اتوماتیک تنظیم نمود

اما عملکرد باد گرم دستگاه در اولویت قرار دارد. در زمانی که کمپرسور متوقف می شود به  دلیل بالا رفتن

دمای اتاق فن یونیت

داخلی مجبور خواهد شد با سرعت بسیار کم به مدت 127 ثانیه کار ثانیه کار می کند در طول این زمان علکرد

باد گرم دستگاه از کار می افتد

عملکرد باد گرم  کمپرسور کولرگازی

زمانی که دمای اواپراتور بالارود  فن یونیت داخلی با سرعت تنظیم شد کار می کند چنانچه دمای اواپرتور بین قرار گیرد

فن یونیت دالی با سرعت پایین به کار خود ادامه می دهد

زمانیکه  دمای اواپراتور پایین تر از دمای مورد نظر با باشد صورت فن یونیت داخلی متوقف می شود

اگر دمای اواپراتور بین دو دمای کم و متوسط قرار گیرد فن با سرعت کم شروع به فعالیت می کند

در حالت اتومات این حالت را با استفاده از ریموت کنترل می توان انتخواب نمود ودما را بین 17 درجه

تا 30 درجه سانتی گراد می توان تنظیم نمود در حالت اتومات دستگاه به صورت اتومات سرمایش ، گرمایش

، و حالت فقط فن را بر اساس انتخواب می نماید

در حالت اتوماتیک کولر در موارد زیر شروع به  کار خواهد کرد