نوشته‌ها

تسمه لباسشویی ارج

تسمه لباسشویی ارج

تسمه لباسشویی ارج

تسمه لباسشویی ارج  تسمه  وظیفه  انتقال نیروی موتور رارا از پولی کوچک به پولی بزرگ بر عهده دارد.

برای جلوگیری از تلفات نیرو و خرابی تسمه ، باید پولی کوچک و بزرگ در یک راستا باشند. اسیب دیدگی تسمه

می تواند تسمه لباسشویی ارج

صدای ماشین را به هنگام کار افزایش دهد شل بودن بیش از حد تسمه ، انرژی موتور را تلف می کند. اگر

تسمه بیش از اندازه سفت بسته شود ، به موتور اسیب می رساند و احتمال شکستن فلکه بزرگ نیز وجود دارد.

هنگام تعویض تسمه ، مشخصات فنی آن مانند طول و پهنا باید مد نظر قرار گیرد تسمه ها به صورت ذوزنقه

ای و شیاردار وجود دارد.

انواع وزنه یا لنگرها

در بالای دیگه وقتی سقف لباسشویی  باز می کنید وزنه های مختلفی دیده می شوند

که جهت تعادل لرزش های دیگه مخصوصا در موقع حرکت موتور با دورزیاد جهت خشک کردن لباس

به کار می روند

. جنس وزنه ها می تواند بتن سنگین ،چدن ویا وزنه های با روکش پلاستیکی باشد. این وزنه ها می توانند در بالا،

در زیر ، جلو ویا عقب دیگه قرار گیرند. وزنه های سیمانی دارای وزنی بین 5/3 تا 18 کیلوگرم می باشند

لاستیک دور در و دور شیشه و بست های آن

لاستیک دور درب که بین دهانه دیگه و دهانه بدنه لباسشویی بسته می باشد با بستن در ماشین ،

شیشه ان هاروی دهانه خارجی لاستیک قرار می گیرد

و دیگه آب بندی شده و مانع بیرون ریختن اب به بیرون ازماشین می گردد لاستیک دور درب ، هم چنین

نقش لرزه گیر دیگه به بدنه را دارد بست کمربندی دور دیگ و پیچ محکم گننده آن نشان داده شده است  COOLSERVICE

انواع لرزه گیر ( کمک فنر) و فنر

به منظور نگهداری دیگه از فنر و برای ایجاد تعادل دیگ ، از انواع لرزه گیر استفاده می شود

لرزه گیرها دارای انواع مختلفی می باشد که  عبارتند از

1-لرزه گیر فنر

2-لرزه گیر روغنی

3- لرزه گیر اصطکاکی ( هوای)

4-لرزه گیر اصطکاکی

معمولا برای نگهداری دیگ در داخل بدنه ،  از دوتا چهار فنر استفاده می شود