نوشته‌ها

اکومولاتور یخچال

اکومولاتور یخچال

اکومولاتور یخچال

اکومولاتور یخچال هم در تست های آزمایشگاهی و هم در عمل مشاهده شده است که در صورت نصب مناسب

اکومولاتور خط مکش، میتوان از آسیب های آتی جلوگیری کرد.

اکومولاتور میتواند به عنوان یک ریسیور در حین سیکل گرمایش عمل کند و یا سیستم به دلیل شارژ زیاد نامتعادل گردیده است

وسبب اضافی بودن مبرد مایع در سیستم می گردد و می تواند مبرد را ذخیره کرده و در صورت نیاز کمپرسور، مبرد را آزاد کند.

حجم زیادی از مبرد بعد از دیفراست حرکت کرده و در اکومولاتور ذخیره شده و در صورت نیاز آزاد می گردد  اکومولاتور یخچال

و میتواند تغذیه کمپرسور را به صورت مناسب تامین کند. همچنین اکومولاتور می تواند

به صورت موثر دمای کارتر را در محدوده مناسب نگه دارد.

تستهای آزمایشگاهی مشخص کرده است که اکومولاتورهای موجود در بازار توانایی نگه داری

حجم زیادی از مایع ورودی به آنها را دارا هستند و اکومولاتورهای تولیدی برای چیلرها دارای

اریفیس هایی در سایز ۰٫۶۲۵ ~۰٫۱۲۵ inch جهت برگشت روغن می باشند. COOLservice

تست های بیشتر انجام شده بر روی اریفیس های اکومولاتور با اریفیس در سایز ۰٫۴۰ ~ ۰٫۵۰ inch نشان دادند

که که در زمان کارکرد کمپرسور ها در حالت حداکثر ظرفیت قادر به رد کردن روغن اضافی می باشند.

بعضی از تولید کننده گان، اکومولاتوری با اریفیس کوچک تولید می کنند و آن را در اختیار خریداران زیادی قرار می دهند

و آنها از آن برای سالیان زیاد استفاده کرده و مشکلی بوجود نمی آید. اریفیس های کوچک

بدون شک آسیب پذیری زیادی دربرابر جوشکاری و یا اجسام خارجی در سیستم دارند و نصب یک صافی

در ورودی پیشنهاد می گردد به خصوص برای سیستم هایی که هنوز راه اندازی نشده اند و لوله کشی در آنها تازه انجام گرفته است.

فروش و تعویض انواع اکومولاتور یخچال

جمع بندی تجربه و تست های آزمایشگایی نشان میدهد که اکومولاتورهای مرسوم با سایز اریفیس

برگشت روغن ۰٫۴۰ الی ۰٫۵۰ inch توانایی حفاظت زیادی از کمپرسور را دارا می باشند. تجهیزات

دیگری از قبیل بفل (baffle) و ورودی غیر مستقیم به کمپرسور(جهت سوپرهیت بودن مبرد و عدم بازگشت مایع)

و صافی مکش می توانند از اریفیس حفاظت کرده و راندمان بالای آن را تضمین کنند.

تست های انجام گرفته بر روی سیستم های تجهیزات سرماساز مختلف نشان داده اند که استفاده از اکومولاتور

با سایز اریفیس کوچک بدون شک برای سرخانه ها و تجهیزاتی که دارای دیفراست( برفک زدایی) می باشند

از جهت محافظت بیشتر، بهتر می باشند