نوشته‌ها

تعویض ترموستات یخچال ویترینی

تعویض ترموستات یخچال ویترینی

ترموستات یخچال ویترینی

ترموستات یخچال ویترینی فریز برای جلوگیری از انجماد آب در کویلهای برودتی و یا کویلهای حرارتی

که در زمستان

در معرض جریان هوا سرد مانند هواساز، و یا سیستم هایی که صد در صد در زمستان از هوای تازه(Fresh Air)

استفاده می کنند

کاربرد دارد.در اواپراتورهای آبی چنانچه درجه حرارت آب داخل اواپراتور از حد تعیین شده پایین تر رود سیستم

دچار مشکلاتی می گردد

که خسارتهای زیادی را به دنبال دارد. به همین علت جزء کنترل های حفاظتی (حد) می باشد.

در سیستم های تبرید تراکمی اگر چنانچه درجه حرارت آب اواپراتور به نقطه انجماد نزدیک شود ترموستات

آنتی فریز مدار

کمپرسور را به حالت قطع (Off) می برد. و در سیستم های جذبی (ابزوربشنها) اگر چنانچه درجه حرارت آب

در اواپراتورپایین

رود امکان انجماد آب (مبرد) وجود دارد. که در این سیستم ها نیز مشکلاتی را بوجود می آورد. عملکرد این

ترموستات مشابه

با ترموستات های کانالی و اغلب از سنسورهای گاز یا مایع و Bellows (بلوز)جهت قطع میکروسوئیچ ترموستات

استفاده می کنند.

این کنترل کننده بایستی در مدار فرمان طوری قرار گیرد که با تغییر پلاتین های آن بلافاصله سیستم خاموش و از ادامه جذب

حرارت در اواپراتور جلوگیری بعمل آید. ترموستات آنتی فریز دارای دکمه (Reset) بوده که پس از عمل مجدداً بطور خودکار وصل

نمی کند . همچنین دارای یک ضامن مکانیکی است که پس از تنظیم آن را قفل و رنج آن تغییر نمی کند.

تعویض و فروش انواع ترموستات یخچال ویترینی

محل نصب بالب آنتی فریز در اواپراتور های آبی در سردترین نقطه اواپراتور است که معمولاً در قسمت خروجی گاز و زیر پوسته

اواپراتور می باشد . زیرا آب سرد و سنگین از قسمت پایین اواپراتور شروع به یخ زدن می نماید. و تنظیم آن بستگی به فشار

سیستم و نقطه انجماد آب در آن فشار دارد ولی بطور معمول حدود ۵ocتا۷oc درجه بالتر از نقطه انجماد

در فشار متناظر با سیستم تنظیم می شود. COOLservice

ترموستات یخچال ویترینی

تعویض ترموستات یخچال ویترینی

ترموستات یخچال ویترینی

اواپراتور برفک زیاد می زند .

ترموستات یخچال ویترینی  یخچال در محل گرم و مرطوب قرار دارد . لاستیک های دور درب خراب هستند – درب یخچال خوب بسته نمی شود

رفع عیب :

اگر محل مورد استفاده یخچال مناسب نیست جای آن را عوض کنید چنانچه مناسب باشد لاستیک ها را بازدید کرده اگر پاره شده اند یا قدرت آهنربای آنها کم شده است آنها را عوض کنید تا عیب برطرف گردد.

عیب۱۵ :

پس از شارژ کردن یخچال مدتی خوب کار می کند و سپس عقربه گیج تا حد تخلیه کامل نزول کرده و سرما سازی متوقف می گردد .

علت عیب :

لوله ها بویژه لوله کاپیلاری مسدود است درایر مسدود می باشد ترموستات یخچال ویترینی 

رفع عیب :

اگر امکان داشته باشد لوله مویی را عوض کنید در غیر اینصورت لوله مویی و لوله های اواپراتور را بطور کامل شستشو دهید آنگاه فیلتر درایر را عوض کرده تمام مراحل شارژ گاز را انجام داده و به یخچال گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد.

عیب ۱۶:

فروش و تعویض ترموستات یخچال ویترینی

مدت کار موتور یخچال نرمال تمام مسیر لوله برگشت برفک می زند .

علت عیب :

گاز یخچال زیاد است ترموستات یخچال ویترینی

رفع عیب :

مقداری از گاز یخچال را تا حد مجاز کم کنید تا عیب برطرف گردد .

عیب۱۷ :

یخچال هنگام کار صدای ناهنجار می دهد.

علت عیب :

محل استقرار یخچال تنظیم نیست لاستیک های لرزه گیر و پیچهای نگهدارنده موتور معیوبند سایر پیچ ها شل می باشند . COOLservice

رفع عیب :

محل استقرار یخچال را تنظیم کنید اگر لاستیک های لرزه گیر موتور خرابند تعویض نمائید سپس شل بودن پیچهای موتور را بازدید کنید اگر پیچ ها ی موتور و یا پیچ های سایر قسمت ها شل هستند سفت کنید تا عیب برطرف گردد.

عیب۱۸ :

قسمت فریزر – یخچال . فریزر خوب خنک می شود قسمت یخچال اصلاً خنک نمی شود .

علت عیب :

گاز یخچال – فریزر کم است

رفع عیب :

پس از اینکه موتور مدت مناسبی کار کرد بشرط اینکه حدود ۲۰ سانتیمتر بعد از اواپراتور یخچال سرد نشود یا برفک نزند گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد .