نوشته‌ها

تعمیرات ابریزی یخچال و گرفتگی ناودون یخچال

تعمیرات ابریزی یخچال و گرفتگی ناودون یخچال

تعمیرات آبریزی یخچال و گرفتگی ناودون یخچال

  تعمیرات آبریزی یخچال و گرفتگی ناودون یخچال شرکت coolservice با داشتن تجهیزات مدرن

و به روز دنیا  به کمک این مشکل امد است و با تمام توان در خدمت مردم خوب و مهربان تهران

است معمولا

خانواده های ایرانی هر چند مدت برای تمیز کردن یخچال خونه خود می پردازند  ویا ممنکن یخچال

خود را بشورند

و مستقیم اب بریزند داخل و بیرون یخچال  را بشورند که تیم ما این کار را توصیه نمی کنند

و با دستمال تمیز

می شوند اما وقتی که یخچال را شستن  متاسفانه  در مدت کمی ان را به برق می زنند و

چون کامل ان را

شستن اب به همه جای ان نفوذ کرده  به برق که میزنند باعث میشود ابی که در ناودونی یخچال است بگیرد

و اب به داخل یخچال نفوذ کند و که گاهی  ممکن اب از یخچال به بیرون سرازیر بشود و باعث شود

تعمیرات آبریزی و گرفتگی یخچال در محل

فرش اشپزخانه  خیس می شود  و یا اینکه ممکن پسماند سبزی و غذا در ناودونی آن گیر کند و باعث

گرفتگی شود  متاسفانه  بعضی از مشتریان  ما  با زدن سیخ  و میله باعث پارگی و یا در امدن لوله

و یا شلنگ می شود که خود این باعث خسارات بیشتری

مشود تعمیرات ابریزی یخچال و گرفتگی ناودون یخچال

 شرکت ما با ابزارها و وسایل جدید به سرعت و درهمان حل این مشکل را برطرف می کنند و باید این نکته

را بدونید که  اب ریخت شد از ناودون به دوقسمت  میریزد که در یخچال ها متفاوت است

بعضیا روی کاسه موتور که روی موتور سوار می شد می ریزند تعمیرات ابریزی یخچال و گرفتگی ناودون

یخچال که باعث خنکی  موتور و بخار شدن ان شود بعضی دیگر از یخچال ها اب را به کندانسور که در زیر یخچال

کنار موتور است می ریزد و باعث خنکی لوله کندانسور هم می شود   البته باید هر ماه یکبار به این دوقسمت نگاه کنند

که ببن این عمل به طور طبیعی درست کار می کند و یا اب در نخازن پر نشود که باعث ریختن ان می شود

و یا ممکن روی سیم کشی موتور بیاید و باعث سوختن موتور شود

تعمیر ناودون

تعمیر ناودون