نوشته‌ها

تعمیرات یخچال

تعمیرات یخچال

تعمیرات یخچال

تعمیرات یخچال ابتدا باد دید که کابل برق وردی به یخچال وصل یا برق در حال جریان است

اگر محافظ داشته باشد مدت زمان معینی برای وصل ان  باید صبر کرد  اگر دیدین یخچال شما سرد نمی کند

از طریق سه راه حل میشه درستش کرد یکی برق ورودی دومی  ترموستات یخچال سوم گاز یخچال

ابتدا برق چک می کنیم

اگر درست بود برای تست ترموستات  اقدام می کنیم  ترموستات ساختار پیچیده ای ندارد یه پلاتین

مجهز است

که برق ورودی به موتور را  قطع وصل می کند برای تست این کار دو حالت است با چرخاندن  ترموستات صدای داد

ترموستات سالم اگر صدا نداد پلاتینش خراب یا در حالت دوم  با گوش دادن صدای به صدای موتور اگر در مدت زمان

معینی قطع و وصل کند  تعمیرات یخچال ترموستات سالم  اگر اینک موتور پیوسته کار کند دچار خرابی

ترموستات شده است در قسمتی بعدی اگر این موار سالم بود  به قسمت موتور می رویم و موتور را از

مدار خارج کرد و مستقیم به  برق تست می کنیم ودر همین حین تست  با  امپرسنج  مقدار ولتاژ موتور

می گیریم که اگر سالم بود وارد مرحله بعدی میشویم

تعمیرات یخچال در محل

اگر دیدیم که موتور مشکل دارد و ضعیف یا بی جون کار می کند ویا ولتاژ می کشد باید موتور تعویض کرد ابتدا

پنجره های خونه رو باز می کنیم و با استفاده لوله رفت موتور را با لوله بر می بریم و گاز با فشار خالی می

شود با جوشکاری سیاری که همراه سرویس کار هست جوشکاری انجام میشود  و بعداز تعویض موتور و

جوشکاری لوله های که بریده شد  مجددا شارژ گاز انجام می شود که بستگی به موتور نوع گاز تعیین می شود

و شارژگاز انجام می شود در یخچال ها سیستم سرمایشی فرق می کند بعضیا لوله کندانسور دارن و گاز به

این مدل در یخچال پخش می کند  و بعضی دیگر نوفراست است که  از طریق یه فن به کل یخچال سرما رو

می رساند و خنک می کند

تعمیر یخچال

تعمیر یخچال