نوشته‌ها

تعمیرات یخچال های صنعتی

تعمیرات یخچال های صنعتی

تعمیرات یخچال های صنعتی

در تعمیر یخچال های صنعتی جز نوع گاز بقیه تعمیرات و سیستم آن با یخچالهای معمولی

کلی فرق دارن

چون توان یخچال های صنعتی خیلی بالاتر از یخچال های معمولی  برای اینکه ظرفیت بارگیری

آن ها هم بیشتر

و لوله کشی گاز آن ها هم ب نسبت ظرفیت ان متراژ بیشتر است و برای متراژ بیشتر ان باید

موتور بزرگتر

و قدرت مند تر گذاشت در یخچال های صنعتی از دونوع گاز بهره می برد  که یه نوع گازR12  یا R22

استفاده می کنن

. در موتور های با توان یک اسب بخار از گاز R22 استفاده می کنند که سبکتر و توان سرمای بالاتری

دارد و زودتر

یخ می زند. در تعمیر یخچال های صنعتی و ویترینی حتما لوله موی باید چک شود و میزان سانت

ان باید دقیق باشد. نحوه

تعویض لوله مویی

تا راندمان موتور بالابرود معمولا روغن و یا کثیفی گاز در لوله موی می موند و باعث  گرفتی گاز می شود

قطر لوله موی اندازه سوراخ ان  اندازه یه تار مئی انسان که گاز با فشار وارد سیستم می کند تا در صد

خنکی  بالا برود معمولا لوله موی را دور لوله رفت می پیچند تا از سرمای لوله رفت برای خنکی خود لوله

موی استفاده شود دقت باید داشت باشیم که حتما لوله موی با توان موتور یکی باشد وگرنه باعث

سوختن موتور شود

تعمیر یخچال های صنعتی در کنار موتورهای با توان بالا  یه جعبه برق وجود دارد  که برق را به متور می رساند

در این جعبه برق فیوز و یه یری سیم کشی های برای توان موتور استفاد می شود که در شست یخچال باعث

اتصال یا سوختن میشود  و گاهی ممکن به بدنه یخچال برق برساند  که دست به بدنه  بزنیم برق مارو بگیرد

برای شارژ گاز یخچال های صنعتی  باید شکیبا بود و کم کم گاز وارد سیستم وارد کنیم تا عمل کرد ان بالاتر برود

و گاز زیادی وارد سیتم نشود  که به طریق گیج این کار انجام می شود