نوشته‌ها

تعمیر انواع موتورهای یخچال

تعمیر انواع موتورهای یخچال

تعمیر انواع موتورهای یخچال

همان طور که بدن انسان با  قلب و مغز کار می مند اگر یکی از اینها به خوبی  کار نکند خدای نکرد

   باعث  صدمات جبران ناپذیری می شود یخچال ها هم از این موضوع پیروی می کنند که

  موتور کار قلب انجام می دهد و ترموستاد و تایمر مغز یخچال هستند

در ابتدا موتور یخچال که کارش مثل قبل ادم هاست گاز یخچال را به جریان انداخت تا خنکی یخچال

را به وجود بیاورد در قسمت موتور از اتصالات زیادی بر خوردار هستیم مثل لوله مویی مثل درایر یا فیلتر

صافی گاز  و در جعبه  موتور از رله و اورلود بهر می برد که کار اصلی اورد برق زیادی و فشار  را از موتور

بر می دارد و باعث می شود موتور راحت تر کار کند  در قسمت تایمر و ترموستات که کار اصلی

بعد موتور انجام میدهد است

تعمیر  و تعویض انواع موتورهای یخچال

در قسمت ترموستاد که داخل یخچال قرار دارد با لوله ای که به ان بلو می گوید ویود دارد که در سر

این لوله نازک بلند جیوه قرار دارد  که سرمای یخچال را به ترموستات گذارش می کند

تعمیر انواع موتورهای یخچال  سر این لوله بلند که به صفحه پشت یخچال قراردارد وصل می کند

  کار ترموستات اینکه به موتور دستور می دهد کی کار کند کی کار نکند

و کار بزرگتر و دقیق تر این امر را تایمر به دوش می کشد که نکته کلیدی و مهن در همین جا است

البته یه نکتی که وجود دارد اینکه ترموستات  یخچال با یخچال فریزر کاملا متفاوت اس از یه شکل هست

اما از  لحاظ دمای متفاومت است در قسمت تایمر باید این مد نظر داشت که تایمر را باید هر چند وقت

یکبار تست  کرد  کار تایمر این است که بخشی از کار المنت و ترموستا باهم انجام می دهد

و استراحت به موتور را تایمر صادر می کند  یعنی به موتور میگوید که کی کار کند کی کار نکند کی

المنت وارد جریان شود کی از مدار  خارج شود