نوشته‌ها

تعمیر برد لباسشویی ال جی

تعمیر برد لباسشویی ال جی

تعمیر برد لباسشویی ال جی

دستگاههای الکترونیکی امروزی

این دستگاهها چه لباسشویی و چه ظرفشویی ها از سیستم کنترلهای برنامه ریزی  شده استفاده می کنند مثل مدلهای الکترونیکی ic های برنامه ریزی شده که توسط قطعات مختلف فرمانهای را مثل تایمر های قدیمی به اجزایی مثل گذشته الکترو والو- پمپ-هیتر- موتور به شکل امروزیکه دارای مدارهای کنترل از راه دور می باشد

هیدروستات که موجی ولتاژی هستند و ترموستاتها که تغییر اهم ان فرمان را برای Ic می فرستد همه دستگاه ها لباسشویی یا ظرف شویی با امکاناتی بیشتر و توانایی هایی به مراتب قوی تر چه از نظر شست شو و چه از نظر مصرف پودر اب و برق و زمان وبا حساسیت بیشتر مثلا اینکه در کدام قسمت ایراد پیدا شده و با مراجعه به قسمت رفع اشکال می توان ان را رفع نمود  تعمیر برد لباسشویی ال جی

زمانی که همه مراحل بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدید که برد را تعویض کنید ، قبل از تعویض برداقدامات زیرارانجام دهید

برق دستگاه را قطع کنید

تمام کانکتورهای برد بیرونی و برد داخلی را از روی جدا کنید

چند دقیقه صبر کنید

سپس تمامی کانکتورها را دوباره وصل کنید

برق دستگاه را دوباره وصل کنید و دستگاه را روشن گنید

در صورت بروز دوباره ارور نسبت به تعویض برد اقدام نمائید

ارور CH22 چگونه میزان ولتاژ ورودی سنسور جریان را اندازه بگیرید

اندازه گیری ولتاژ ورودی سنسور جریان برد

  • مولتی متر را در اندازه گیری dc قرار دهید
  • مقادیر زیر را در حالت اتصال برق تغذیه در حالت standby اندازه گیری کنید
  • اگر مقادیر اندازه گیری شده بیرون ازمحدوده مجاز بوده احتمال سوختگی قطعه می باشد

مدار آشمار ساز جریان فاز کمپرسور

هدف: تشخیص ایجاد بالای کمپرسور بدلیل ارور آشکار ساز جریان فاز

موارد بررسی: بررسی ارور جریان اشکار ساز

برق را وصل کنید

یونیت داخلی را خاموش کنید

ولتاژ را اندازه بکیرید

برد را تعویض کنید

اشکار ساز جریان نرمال است