نوشته‌ها

تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

نحوه عملکرد  و تعمیر یخساز سامسونگ

دستگاه یخسازخودکار پس از اتصال به برق ورسیدن به دمای تنظیم شد زیر صفر ، شروع به کار می نمایید

در دمای معمول محیط زمان بین اولین مرتبه روشن کردن دستگاه تا اولین یخ سازی دستگاه حدود 6 ساعت

زمان مورد نیاز است

اولین یخ ساز ساخته شد توسط یخساز پس از  نصب و راه اندازی  دستگاه را مورد استفاده قرار ندهید

زیرا ممکن است

چون در اولین بار است از ناخالصی های  دیگری که در تولیدممکن به وجود بیاید

باشد  تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

زمانی که مخزن دستگاه پر می شود یخساز به صورت اتوماتیک متوقف می شود و زمانی که یخ به

انتها میرسد یخساز

به صورت اتوماتیک شروع به فعالیت خود می کند

صدایی که در در هنگام برفک زدایی از الکتروموتور شنید می شود ویا به دلیل افتادن یخ به داخل مخزن یخ است ویا

در هنگام عملکرد شیر برقی اب دستگاه شنید می شود ایراد محسوب نمی گردد

در زمانی که به مدت طولانی نمی خواهید از دستگاه یخساز استفاده کنید  با کلید on/ off عملکرد

دستگاه را متوقف

کنیددر زمان تولید در کار خانه در حالت روشن قرار دارد

نحوه عملکرد  و تعمیر یخساز سامسونگ

زمانی که تکه های یخ نسبت به زمان معین معمل کوچکتر است در زمان بندی تعویض فیلتر باید تجدید نظر کرد زمانی

که عمر فیلتر به انتهای خود می رسد فشار آب ورودی کاهش می دهد و تکه های یخ کوچکتر می شود

در هنگام تمیز کردن مخزن یخ ، یخساز را خاموش نمایید و بعدا مخزن یخ  را خارج کنید

در زمان قرار دادن مخزن یخ در جای خود از اهرم کردن هر وسیله ای برای چرخاندن و قرارداد آن در محل اجتناب کنید

. برای نصب آن فقط کافیست پایه های ان را به  سمت راست و چپ بچرخانیم تا در محل  مناسب قرار گیرد  و بهترین

کار اییی را داشت باشد وعمل کرد خوبی  داشت باشد