نوشته‌ها

تعمیر لباسشویی ارج

تعمیر لباسشویی ارج

تعمیر لباسشویی ارج

شرکت کول سرویس با داشتن کادر مجرب و متخصص  در این امر اقدام به تعمیرهمه مدل لباسشوی  ارج در محل را

تعمیر کرد اگر لواظم و قطعاتی بخواد سرویس کارهای ما با مارک اصلی  تعویض کرد و گارانتی می کنند تا مشتریان ما با

خاطری آسوده  از ان استفاده کنند

تاریخچه لباسشوی

 از زمانی  شروع شد که لباسها داخل کیسه قرا گرفته و پشت کشتی بسته شده و به این ترتیب با گذاشتن آب از

جدارههای لباس اولین نوع  لباس شستن شناخت شده است یکی از مشکل ترین کارها برای زنان ان

زمان شستن لباس بود

زمانی که برق و آب و گاز نبود شست شو بسیارمشکل بود اول حمل آب  که در ان زمان حدود 200 لیتر

آب مصرفی جهت لیاس

شستن و بعد آبکشی لباس به جهت آوردن آب از چاه یا رودخانه در مرحله بعد چلاندن لباسها و نهایتا

حمل لباسهای خیس

با دیگهای چوبی آن زمان و پهن کردن که موجب دست درد شدید خانمها  می گردید

اولین لباسشوی به صورتی ساخته شد که لباسها را روی تخته می زدند که در سال 1846 در آمریکا

ثبت شده در سال

1900 اولین لباسشویی با موتور ساخته شده تعمیر لباسشویی ارج که دو مشکل داشت یکی چون

موتور دستگاه بیرون بود

  و هم سوختگی زیادی داشت و هم برق گرفتگی ایجاد می کرد در سال 1911 نوعی لباسشوی ساخته   که دیگه آن فلزی

و همزن آب آنچوبی بود حالا وقت تبدیل و کم شدن مشکلت بود به این این صورت که الکتریک را به مکانیکی تبدیل کنند و

دوم اینکه مصرف کننده را برق نگیرد در مراحل اولیه انتقال نیرو به سه صورت شناخت شد” زنجیر –تسمه- گیربکس

مشکل بعدی  استارت اولیه موتورکه سوختگی زیادی داشت و برای اولین بار شرکت وستینگهاوس و رابین اند

مایر موتوری با قدرت ¼ الی18 ساختند که سوختگی در آن وجود نداشت