نوشته‌ها

تعمیر لباسشوی پاکشوما

تعمیر لباسشوی پاکشوما

تعمیر لباسشوی پاکشوما

برای تعمیر لباسشوی پاکشوما باید  ابتدا برق ورودی را چک کنید  ممکن است خازن داخلی سوخت باشد

یا برق به موتور نمی رسد  در این صورت ابتدا باید خازن و بعد متور را از مدار خارج کرده و به طور مستقیم

با یه خازن دیگه امتحان کرد اگر موتور سالم بود  تسمه را اضافه می کنیم و اگر دیدیم دیگه نمی پرخد یا

حرز می چرخد یا با صدای زیاد می چرخد احتمالا سنزام یا دیگه یا کاسه نمد خراب است درقسمت

دیگه کاور ان را باز کرد

تعمیر لباسشوی پاکشوما در محل

سنزام تست می شود  اگر سنزام شکست باشد  در بعضی از قسنت ها سنزام با ابکش چسبیده است

در غیر این صورت باید ابکش و دیگه کاملا تعویض گردد اما اگر با پیچ به هم جفت شد باشند

خوب سنزام به تنهای قابل تعویش و و تعویض می شود اما اگر دیدیم سنزام دستگاه سالم

و صدا می دهد

در هنگام  چرخش کاسه نمد چک می شود که در این صورت با ید دیگه بیاید پایین و کاسه

و بلبرینگ تعویض گردد

که متخصصین ما با بهترین ابزارو جنس های اصلی این کار را در محل انجام می دهد در زمان کوتاه باید موقع

عوض کردن

و در اوردن دیگه اتصالات ان را قبل در اوردن دیگه باید جدا شوند مثلا جا پودری پمپ  و فیلتر زیر و ازهمه

مهمتر نوار دور درب که با یه فنر دور به دیگه مستقیم  وصل  می شود  که باید جدا شود  تا از پارگی آن

خودداری شود  بعد تعویض همه این قسمتها و نصب اتصالات کامل دوتا روزنامه خشک در زیر ان

گذاشت تعمیر لباسشوی پاکشوما تا مطمئن از اتصالات  ان شویم  و اب ریزش  نداشت باشد

در لباسشویی پاکشوما   که از تکنولوژی خوب استفاده می کند

دقیقا  متناسب با  شرایط داخل ایران طراحی شد است  خرابی نسبتا کمی هم دارند  coolservice

با داشتن کادری مجرب در کمتر از 2 ساعت در محل حاضر شد و تمام تعمیرات

در حضور خود مشتری انجام می شود