نوشته‌ها

سرخانه و تونل انجماد

سردخانه و تونل انجماد

سرخانه و تونل انجماد

دوستانی که کارشون پروسه انجماد و ساخت تونل انجماده درنظر داشته باشند که برای بعنوان مثال انجماد

((صحیح)) گوشت باید اواپراتوری با حداقل ۲۰۰ مترمربع با فاصله فین ۹ یا اواپراتوری با حداقل ۲۶۰ متر مربع با

فاصله فین ۱۲ برای یه کمپرسور ۳۰ اسب ۲ مرحله بیتزر درنظر بگیرن.

 سرخانه و تونل انجماد

اینجا یه مشکل پیش میاد ، در پروسه انجماد صحیح گوشت در یک شیفت ۸ ساعته کاری ، ما چیزی به اسم دیفراست نداریم و تونل و ایجاد برودت در عین ۸ ساعت باید بکوب کارکنه که محصول بطور صحیح منجمد شه.

از طرف دیگه کارکردن تونل و جلوگیری از کیپ شدن فینها ملزم به قرار دادن یه اواپراتور با فاصله فین زیاده ، حال اگه ما بر فرض بخواهیم اواپراتور با فاصله فین ۱۶ میلیمتر قرار بدیم سطح کویل اواپراتور خیلی بزرگ میشه و اگه بخواهیم اواپراتوری با فاصله فین ۹ قرار بدیم ، احتمال کیپ شدن فین رو طی پروسه انجماد داریم.

بهترین روش تلفیق این ۲ رابطه است با در نظر گرفتن اینکه هنگامی که فن اواپراتور شروع به کار میکنه اکثر رطوبت هوای موجود در تونل در محل ورود به کویل تبدیل به برفک میشه پس ما برای اینکه بهترین بازدهی و بهترین ابعاد کویل رو داشته باشیم کویل اواپراتور تونل رو بگونه ایی سفارش میدیم که در مدخل ورودی باد فاصله فین ها ۱۶ میلی متر و در انتها نزدیک به فن ، فاصله فینها ۹ میلی متر باشه.

 

 

در سردخانه نگهداري ميوه ها و محصولاتي كه بار تنفسي دارند ما بارهاي حرارتي ديگري نيز داريم كه در سردخانه زير صفر ما اونها رو درنظر نميگيريم.

اين بارها شامل بار تنفس محصول و بار تهويه ميباشد.

در مورد محاسبه بار محصول از رابطه ساده :

Q1 = m * C * (T2- T1)

استفاده ميكنيم كه در اون :

Q1 :  بار محصول

m : جرم محصول

C : ظرفيت گرمايي ويژه محصول

T2 – T1 : اختلاف دماي ورودي و نگهداري محصول

تعمیر و شارژ گاز انواع سردخانه

و امار بار تنفسي

همونطور كه ميدونيد بسياري از ميوه ها داراي بار گرمايي تنفس هستند و ميزان بار تنفس ميوه ها و محصولاتي كه داراي بار تنفسي هستند از اين رابطه بدست مياد :

Q2 = m * (0.1 * q1 + 0.9 * q2)

كه در اون :

Q2 : بار حرارتي ناشي از تنفس محصول

q1 : بار تنفسي محصول در دماي بيرون سردخانه

q2 : بار تنفسي محصول در دماي داخل سالن

براي نمونه براي سيب اگه دماي ورودي رو +۲۵ در نظر بگيريم و دماي سالن را ۰ درجه ، براحتي با يه سرچ ساده تو اينترنت اعداد بدست مياد :

براي سيب :

q1 = 0.012 وات بر كيلوگرم

q2 = 0.122 وات بر كيلوگرم

حالا بار كل ميشه Q1 + Q2 كه از اين طريق ميشه كمپرسور مناسب رو انتخاب كرد.

البته يه بار تهويه هم داريم كه در صورت علاقه دوستان ميتوان راجه به Q3 بار تهويه هم چند خطي نوشت

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه

طراحی سردخانه باید به نوعی ای باشد که تعادلی بین بازهی مناسب جهت خنک کردن موتور و در عین

حال اجلوگیری  از برگشت مایع به موتور برقرار کند و تا زمانی که احتمال برگشت مبرد به حالت مایع به کمپرسور

وجود داشته باشد بایستی انتظار خرابی کمپرسور را داشته باشیم. زمانی که اواپراتور دیفراست(برفک زدایی) می کند

کمپرسور در معرض موجی از مایع قرار می گیرد که به آن باز می گردد که می تواند باعث بوجود آمدن تنش در کمپرسور گردد.

هم در تست های آزمایشگاهی و هم در عمل مشاهده شده است که در صورت نصب مناسب اکومولاتور خط مکش

میتوان از آسیب های آتی جلوگیری کرد.

اکومولاتور میتواند به عنوان یک ریسیور در حین سیکل گرمایش عمل کند و یا سیستم به دلیل شارژ زیاد نامتعادل

گردیده است وسبب اضافی بودن مبرد مایع در سیستم می گردد و می تواند مبرد را ذخیره کرده و در صورت نیاز

کمپرسور، مبرد را آزاد کند. COOLservice

حجم زیادی از مبرد بعد از دیفراست حرکت کرده و در اکومولاتور ذخیره شده و در صورت نیاز آزاد می گردد و میتواند

تغذیه کمپرسور را به صورت مناسب تامین کند. همچنین اکومولاتور می تواند به صورت موثر

دمای کارتر را در محدوده مناسب نگه دارد.

تعمیر و شارژ گاز انواع سردخانه

تستهای آزمایشگاهی مشخص کرده است که اکومولاتورهای موجود در بازار توانایی نگه داری حجم زیادی از مایع ورودی

به آنها را دارا هستند و اکومولاتورهای تولیدی برای چیلرها دارای اریفیس هایی

در سایز ۰٫۶۲۵ ~۰٫۱۲۵ inch جهت برگشت روغن می باشند.

تست های بیشتر انجام شده بر روی اریفیس های اکومولاتور با اریفیس در سایز ۰٫۴۰ ~ ۰٫۵۰ inch نشان دادند

که که در زمان کارکرد کمپرسور ها در حالت حداکثر ظرفیت قادر به رد کردن روغن اضافی می باشند.

بعضی از تولید کننده گان، اکومولاتوری با اریفیس کوچک تولید می کنند و آن را در اختیار خریداران زیادی قرار می دهند

و آنها از آن برای سالیان زیاد استفاده کرده و مشکلی بوجود نمی آید. اریفیس های کوچک بدون شک آسیب پذیری

زیادی دربرابر جوشکاری و یا اجسام خارجی در سیستم دارند و نصب یک صافی در ورودی پیشنهاد می گردد به

خصوص برای سیستم هایی که هنوز راه اندازی نشده اند و لوله کشی در آنها تازه انجام گرفته است.