نوشته‌ها

لوله کشی سیستم تبریدی

لوله کشی سیستم تبریدی

لوله کشی سیستم تبریدی

لوله کشی  سیستم تبریدی که به صورت درست انتخاب یا نصب نشده باشد می تواند منجر

به نتیجه ذیل گردد که عبارتند از :

  1. سوختن کمپرسور ناشی از کم بودن روغن برگشتی به کمپرسور جهت روغن کاری
  2. خرابی کمپرسور ناشی از کمبود روغن .  لوله کشی سیستم تبریدی
  3. بد و سخت کار کردن کمپرسور از بابت کمبود و خروج روغن از آن
  4. شکستن سوپاپ های کمپرسور , صفحه سوپاپ ها ,پیستون ها و یا دسته شاتون از بابت مایع مبرد
  5. و یا ضربات شدید به لحاظ ورود روغن به کمپرسور است. مخصوصا مورد اخیر در کمپرسورهای
  6. از نوع راندمان بالا که تله روغن ندارند به خاطر تجزیه مقداری از روغن قبل از اینکه وارد فضای داخل سیلندر شود
  7. بیشتر جلوه می کند. به خاطر داشته باشید که کمپرسور برای کمپرس بخار طراحی گردیده نه برای مایع مبرد .
  8. تحمل هزینه ی بالا به لحاظ انتخاب لوله هایی با قطر بیشتر .
  9. کاهش ظرفیت سیستم ناشی از افزایش افت فشار در لوله ها از بابت انتخاب لوله های کم قطر .

7     کاهش ظرفیت سیستم با اشغال شدن قسمتی از اواپراتور , بدین گونه که مقدار سطح موثر کاهش یافته

و به تبع آن افت ظرفیت می شود. COOLservice

تعمیر و نصب سیستم تبریدی

ﺗﺌوری لوله کشی صحیح برای یک سیستم تبرید ساده بوده و به قرار زیر است :

لوله های ارتباطی در یک سیستم تبرید باید به اندازه ی کافی بزرگ باشند تا از افت فشار اضافی در سیستم

جلو گیری شود . در ضمن لوله ها بایستی تا حد امکان کم قطر باشند تا از به تله افتادن روغن جلوگیری شده

، از کاهش روغن در کمپرسور به هنگام استارت ممانعت به عمل آمده و اجازه داده نشود

که مایع مبرد وارد کمپرسور شود