نوشته‌ها

تعمیر کولر گازی اجنرال

تعمیر کولر گازی اجنرال

تعمیر کولر گازی اجنرال

همانطور که میدانید مقدار سوپر هیت اختلاف  دمای بین دمای  تبخیر  مبرد طبق جدول در اواپراتور و دمای بخار

تولید شده در خروجی اوپراتور می باشد که دلیل در نظر گرفتن سوپر هیت برای یک سیستم  جلوگیری

از ورود احتمالی مایع به کمپرسور و اطمینان از تغذیه کمپرسور توسط بخار خالص می باشد

شرایط نرمال در شارژ گاز

مخلوطی که از لوله  کاپیلاری خارج می شود شامل 20%  بخار 80% مایع می باشد این مخلوط در

حین عبور از اواپراتور با جذب تبخیر شده از قسمت های  انتهای کویل اخرین قطرات مایع به بخار تبدیل

میشوند پس از بخار خالص با جذب گرمای بیشتر گرمتر شد تا خارج شود اختلاف دمای بخار

خروجی  و دمای اشباع مایع مبرد باید بین 5 تا 10 درجه باشد  تعمیر کولر گازی اجنرال

نصب کولر گازی

سوپر هیت زیاد

همانطور که در شکل دیده میشود دمای بخاطر خروجی20 درجه می باشد که بیانگر اختلاف

دمای معادل 16 درجه بود و این مقدار سوپر هیت بیشتر از حد نرمال است سوپر هیت زیاد

حاکی از ورود مایع کم به اواپراتور می باشد که نشان می دهد اخرین قطرات مایع مبرد خیلی سریع تبخیر شده اند

استفاده از پمپ وکیوم جهت تخلیه لوله ها ویونیت داخلی از هوا ورطوبت

در صورتی که  بخواهید سیستم را وکیم کنید ، روند به این صورت می باشد که:

1 شلنگ آبی گیج فشار  پایین  منیفلد 21 را به شیر سرویس و شلینگ دوم زرد را به پمپ وصل می کنیم

2 پمپ را به مدت 30 الی 45 دقیقه روشن کنید تا رطوبت داخلی و گیج تا 30 اینچ جیوه پایین بیاید

3 بعد از اینکه زمانوکیوم انجام شد شیره های گیج بسته و پمپ را خاموش می کنیم و مشخص می کنیم که گیج در کجا ثابت مانده و مدت 5 دقیقه صبر می کنیم در صورتی  که گیج ثابت ماند و تغیری در ان به وجود نیامد پس دستگاه نشتی ندارد و دستگاه برای باز شدن شیرهای رفت و برگشت گاز اماده است

4 بعد از باز کردن گاز  شیرهای گاز و اتصالات را با کف صابون  چک کنیم

نصب کولر گازی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

instagram.com/coolservice021