نوشته‌ها

تعمیر یخچال در جنوب تهران

تعمیر یخچال در جنوب تهران

تعمیر یخچال در جنوب تهران

تعمیر یخچال در جنوب تهران

در سیستم های تراکمی هدف از انجام سوپرهیت جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور است .

تنها حالتی از ماده که مطمئن می شویم

هیچ مایعی داخل آن نیست حال بخار سوپرهیت است، چون تا وقتی که تمام مایع داخل مخلوط تبخیر نشود بخار

نمی تواند سوپرهیت شود

پس وقتی بخار اشباع مبرد سوپرهیت شود یعنی اینکه تمام قطرات مایع داخل آن تبخیر شده و ما را مطمئن می سازد

که هیچ مایعی وارد

کمپرسور نمی شود . تعمیر یخچال

به منظور انجام سوپرهیت معمولا 5 الی 15 درصد سطح انتهای کویل را به این امر اختصاص می دهند که بخار اشباع مبرد

با حرکت در انتهای کویل گرمای محیط را جذب کرده و سوپرهیت می شود.

برای اینکه مطمئن شویم سوپرهیت به درستی انجام می شود از شیر انبساط ترموستاتیک استفاده می کنیم

که به قدری مایع مبرد داخل اواپراتورعبور می دهد که در انتهای اواپراتور که بالب شیر قرار دارد به مقدار مورد نیاز

سوپرهیت انجام بشود. بنابراین اگر سوپرهیت به درستی انجام نشود باعث برگشت مایع مبرد به کمپرسورشده

و باعث ایجاد صدمات شدید به کمپرسور می شود.

شارژ گاز یخچال در جنوب تهران

روش اندازه گیری سوپرهیت

برای اندازه گیری سوپرهیت ابتدا فشار مکش را از روی فشار سنج می خوانیم با مراجعه به جدول دمای اشباع مبردی

که در دستگاه وجود دارد دمای متناظر با این فشار را بدست می آوریم. دقت کنید که فشاری که از روی فشار

سنج خوانده شده است فشار گیج نام دارد و باید از جدولی که بر اساس فشار گیج است دمای متناظر را بدست

آورد.اگر جدول بر اساس فشار مطلق بود باید فشار گیج را به فشار مطلق تبدیل کرد، برای این کار باید 1 bar یا 14.7 psi

را به عدد خوانده شده از روی فشارسنج اضافه کنیم.

حال با داشتن این فشار به جدول فشار- دما برای مبرد مورد نظر مراجعه کرده و دمای اشباع را بدست می آوریم.

این دما همان دمای اواپراتور است. حال با یک دماسنج دمای لوله خروجی از اواپراتور نزدیکی بالب شیر انبساط را اندازه گرفته

و از دمایی که در جدول بدست آوردیم کم می کنیم عدد بدست آمده سوپرهیت است.

معمولا درسوپرهیت مفید باید عدد بین 5 تا 7 درجه سانتیگراد به دست آید.

تعمیر یخچال در جنوب تهران

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید فشار مکش دستگاه بر روی 70 psi است و مبرد دستگاه R 22 می باشد.

با مراجعه به جدول فشار – دما برای مبرد R 22 دمای متناظر 5 C بدست می آید.

اگر دمای لوله خروجی  اواپراتور هم 9 C  باشد سوپرهیت از روش زیر بدست می آید:

تعمیر یخچال در شرق تهران

تعمیر یخچال در منزل

تعمیر یخچال در محل

تعمیر یخچال در چهاردانگه

اینستاگرام ما را دنبال کنید.

instagram.com/coolservice021