نوشته‌ها

تعويض روغن كمپرسور های برودتی

تعويض روغن كمپرسور های برودتی

تعويض روغن كمپرسور های برودتی

جهت تعویض روغن کمپرسورهای برودتی حتما باید به دفترچه راهنمای ان سازنده کمپرسور مراجعه شود

و نوع روغن خوب که سازنده معلوم کرده استفاده شود     تعويض روغن كمپرسور های برودتی

روغن كمپرسورهاي برودتي هر چند وقت يكبار بدليل كثيفي مدار يا آلوده شدن بر اثر سوختگی سیم

پیچ و افت فشار بدلیل گرفتگی صافی روغن بايد عوض شود جهت اين كار بايد مراحل زير را به ترتيب انجام داد:

1- ابتدا سیستم را پمپ دان کنید.برای این کار شیر خط مایع را ببندید تا ساکشن کمپرسور تا نزدیک صفر بیایید.

2 – شير مكش و رانش كمپرسور را بسته و گاز داخل كمپرسور را تخليه مي كنيم. تعويض روغن كمپرسور های برودتی

3- برق هيتر گرم كن روغن را قطع كرده تا هنگام تخليه روغن ، هيتر نسوزد.

فروش انواع روغن های کمپرسور

4 – پس از تخليه كامل گاز، درب تخليه روغن را كه در پايين ترين قسمت كمپرسور قرار دارد باز كرده و

روغن معيوب را در يك ظرف تخليه مي كنيم.  COOLservice

5- در مقابل درب تخليه روغن يك  فيلتر توري فلزي وجود دارد كه بايد حتما با يك محلول شستشو شده

و كملا خشك شود(باد گرفته شود) . در صورت كثبف بودن اين فيلتر فشار روغن افت مي كند

و روغن كاري كمپرسور به خوبي انجام نمي شود.

6 – توري فلزي و درب تخليه را به ترتيب همان گونه كه باز كرديم مي بنديم و پيچي كه مخصوصه

تزريق روغن مي باشد را باز مي كنيم.

7 – می توان یک مغزی به قسمت تزریق روغن بست و روغن را توسط قيف مخصوص تا اندازه استاندارد

كه دو سوم شيشه نمايشگر است مي ريزيم. ( معمولا يك برچسب كه اندازه روغن را مشخص مي كند

كنار اين شيشه متصل شده .این برچسب سطح روغن مورد نیاز کمپرسور درحال کار را نشان می دهد )

جهت تسریع شارژ روغن می توان از قسمت ساکشن همزمان کمپرسور را وکیوم کرد تا خلاء داخل

کمپرسور مکش روغن را سریع تر کند.

8 – حال باید تمام مغزی هایی که باز کردیم را بسته و کمپرسور را وکیوم کنیم .

9 -شير هاي كمپرسور و شیر خط مایع را باز مي كنيم و پس از تست درب پوش هايي كه

باز كرديم سيستم آماده روشن شدن مي باشد.

دقت کنید روغن های برودتی جاذب شدید رطوبت است و نباید خیلی با هوا در ارتباط باشد