نوشته‌ها

اورلد کمپرسور

اورلد کمپرسور

اورلد کمپرسور

اورلد چیست و کار ان در لوازم خانگی چیست

اورد قطعه کوچکی است مه از فیوز به موتور متصل می شود که در زمانی که ولتاژ برق نوسان پیدا می کند

و به موتور فشاروارد می کند این عمل اتفاق می افتد که باعث می شود موتور از مسیر برق و کارکردن

زیاد از مسیر

خارج کند تا موتور استراحت کند و خنک شود

اگر این  اتفاق نیوفت موتور شا در زمان بسیار کمی می سوزد

برای اینکه موتور  به طور صحیح کار کند  باید از چند قطعه دستور بگیرید که چطوری و چگونه کار کند

اولین قطعه که بسار مهم است ترموستات ترموستات  باعث قطع و وصلی موتور یخچال می شود

که خود ترموستات

از بلوی که در مجاورت سرما قراردارد به ترموستات دستور می هد که کابین گرم است یا سرد که طبق

ان موتور شروع به فعالیت و یا قطع فعالیت کند و دیگر دستگاه که این کار رابه شکل دیگر گونه ای انجام می دهد

تایمر است که خود تایمر به دو دسته تقسیم  می شود که تایمر یک خواب و تایمر دو خواب که در مقاله بعدی

به طور مفصل توضیح خواهیم داد

بعد همه این موارد اگرهرجفت این دو دستگاه  خراب بودن و حالا به هر دلیلی خراب شدند  اورلد کمپرسور

و موتور به طور یکنواخت بدون قطع کار کند  اورد میاد  وارد عمل می شود و باعث قطع موتور می شود و که

مشتریا به اشتباع با کارکرد صحیح ترموستات و تایمر می شود زیرا بعد اینکه موتور یخچال سرد شد

تعویض اورلد در محل

دوباره شروع به کار می کند  امااین کار اگر مشتری  متوجه ان نشود باعث سوختن اورلد شد و بعدا

سریع موتور یخچال را از کار می اندازد

که  باعث هزینه های زیادی می شود  و اورلد تیم ما از مشتریان خوب خود می خواد  برای جهت تعویض اورلد

خود ان ها اقدام نکند و به تکنسین های ما این کار بسپارند

چون خطر بسار زیادی هم از جهت برق گرفتگی و اینکه فیش اورلد را اگر اشتباع جا بزنن باعث سوختگی موتور

و اتصال برق باعث می شود  که لوازم خانگی دیگر هم بسوزد