نوشته‌ها

تعویض روغن موتور یخچال

تعویض روغن موتور یخچال

تعویض روغن موتور یخچال

برخی از مبردها در روغن جذب می شوند. به منظور جلوگیری از انتشار مبرد در زمان باز کردن کمپرسور،

مبرد باید به قسمت فشار بالای مدار مبرد پمپ شود. علاوه بر این، بابد هیتر روغن(در صورت نصب در بدنه)پیش از باز کردن

کمپرسور و پمپ کردن مبرد روشن باشد. استفاده از دستگاه های بازیافت مبرد نیز توصیه می گردد. در این صورت فرآیند

پیشنهادی به این شکل خواهد بود:

  • روشن کردن هیتر روغن
  • بازیابی مبرد
  • روغن را به یک ظرف مناسب بریزید. در صورت نیاز از گازهای نیتروژن خشک
  • عاری از اکسیژن و یا پمپ روغن استفاده کنید.

تعویض روغن موتور یخچال در محل

نکته: چنانچه روغن کمپرسور آلوده شده و ضایعاتی تلقی گردد باید براساس مقررات ملی جاری دفع و دپو شود

تیم کول سرویس که شعار اصلی ما  حفاظت از محیط زیت است این روغن های کمپرسور را به

مراکز که کار دفع و دپو کنند

در شرکت کول سرویس  تمام ظایعات از تعمیرات را به  متخصصان جمع زباله و ظایعات تحوی داده

تا بهترین شکل این مواد

از چرخه فعالیت  کنار گذاشت باشند تعویض روغن موتور یخچال

در تعویض کمپرسور باید  دقت کرد تا روغن موتور درهنگامتعویض و یا جابجای   به بیرون نریزت  و اینکه

حتما باید دقت کرد که

روغن کمپرسور باید کامل خالی  شود و روغن جدید جایگذین شود  زیرا روغن قبلی بر اثر استفاده زیاد و اصطحکاک

سیلندر باعث می شود تا براده اهن و یا اشغال ها در کف موتور همراه روغن قرار گیرد که  موقع تعویض روغن باید کامل

روغن قبلی خارج شود

و هرگز خود فرد یا مشتری نمی تواند این کار انجام دهد  باید یه تکنسین و یا یه متخصص این عمل را انجام دهید

اگر خود مشتری این کار را انجام دهد باعث می شود  برق گرفتگی و یا سوختن موتور به همراه داشت  که صدمات

و خسارات جبران نا پذیری به همراه خواهد داشت و این کار در محل و در حضور خود مشتری انجام  خواهد شد