نوشته‌ها

درجه مناسب کولر گازی

درجه مناسب کولر گازی

درجه مناسب کولر گازی

توصیه هایی درباره کولر گازی ( اسپلیت ) :

🔸انواع کولر گازی ( اسپلیت )

رایج در بازار ایران به شرح زیر هستند :

🔹کولر گازی اسپلیت تک پنل دیواری

🔹کولر گازی اسپلیت چند پنل ( مولتی اسپلیت )

🔹کولر گازی پرتابل

🔹کولر گازی پنجره ای

🔹کولر گازی ایستاده

🔹کولر گازی اسپلیت کنسولی، سقفی زمینی

🔹کولر گازی اسپلیت سقفی کانالی( Ceiling Concealed Duct )

🔹کولر گازی اسپلیت کانالی ( Ducted Split )

🔹سیستم های پیشرفته ( VRF )

فروش و نصب کولر گازی

🔸اطلاعاتی که باید درباره یک کولر گازی داشته باشید عبارتند از:

🔹توان گرمایش وسرمایش هر پنل  درجه مناسب کولر گازی

🔹نوع کمپرسور کولر گازی:

الف : پیستونی مخصوص هوای معتدل

ب: پیستونی ( تروپیکال ) مخصوص هوای استوائی

ج : روتاری مخصوص هوای معتدل

د : روتاری ( تروپیکال ) مخصوص هوای استوائی

🔸شروع ضمانت نامه های کولر گازی اغلب شرکت ها دارای سه گزینه است:

🔹از تاریخ صدور فاکتور

🔹از تاریخ نصب کولر گازی

🔹از تاریخ تولید کولر گازی

شما بهتر است که گزینه دوم را انتخاب کنید.

🔸گروه آب و هوایی کشور عزیزمان ایران عبارتند از:

🔹شهرهای معتدل و مرطوب

🔹شهرهای گرم و خشک

🔹شهرهای گرم و مرطوب COOLservice

برای هر کدام از گروه های آب و هوایی سه حالت وجود دارد که عبارتند از:

🔸دسته اول : (معتدل و مرطوب)

🔹اماکن مسکونی: برای هر متر مربع 400 تا 500 بی تی یو

🔹اماکن اداری: برای هر متر مربع 500 تا 700 بی تی یو

🔹اماکن تجاری: برای هر متر مربع 700 تا 1000 بی تی یو

🔸دسته دوم : (گرم و خشک)

🔹اماکن مسکونی: برای هر متر مربع 500 تا 600 بی تی یو

🔹اماکن اداری: برای هر متر مربع 600 تا 800 بی تی یو

🔹اماکن تجاری: برای هر متر مربع 800 تا 1000 بی تی یو

🔸دسته سوم : (گرم و مرطوب)

🔹اماکن مسکونی: برای هر متر مربع 600 تا 800 بی تی یو

🔹اماکن اداری: برای هر متر مربع 800 تا 1000 بی تی یو

🔹اماکن تجاری: برای هر متر مربع 1000 تا 1200 بی تی یو

مقادیر ذکر شده به صورت سرانگشتی می باشد و برای تعیین ظرفیت دقیق باید محاسبات توسط نرم افزارهای مربوطه و یا بصورت دستی انجام شود

نصب کولر گازی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

instagram.com/coolservice021