نوشته‌ها

دیفراست یخچال فریزر

دیفراست یخچال فریزر

دیفراست یخچال فریزر

عدم تنظیم صحیح سیستم دیفراست می تواند به اواپراتور آسیب رسانده و منجر به سوراخ شدن

لوله های کویل اواپراتور و تخلیه ی کامل مبرد شود. تصویر(4-9)، بخش آسیب دیده اواپراتوری را نشان می دهد که بخاطر تنظیم اشتباه سیستم دیفراست ایجاد

گزارش آزمایش سیستم سرمایش و تهویه مطبوع نمونه با پیوست A8 این متن ارائه می شود. همچنین

به نمودار مدار مبرد پیوست شده مراجعه نمایید.

نگه داری پیش گیرانه و برنامه ریزی شده، شامل توجه به جزئیات، به طور بالقوه طول عمر مورد انتظار محصول

و هر نوع نصب تکنیکی را افزایش می دهد. علاوه بر این، سیستم به طور مناسب کار می کند و مشتری راضی است

و هرگز درباره هزینه های ایجاد شده با سیستم عادی یا سرویس وسایل شکایتی نمی کند.

تعویض روغن

در اکثر کمپرسورهای هرمتیک و جوشکاری شده و امکانی برای تعیین نوع روغن وجود ندارد. این نوع کمپرسورها

درسیستم هایی نصب می شوند که اساسا کمپرسور آن ها در کارخانه نصب و مبرد در آنجا شارژ میگردد؛

میزان روغن مورد نیاز دقیقا   دیفراست یخچال فریزر

اندازه گیری به سیستم وارد می شود. در صورت نشتی، چنانچه میزان روعن از دست رفته کم بوده و بتوان

حجم آن را محاسبه نمود می توان به همان میزان به کمپرسور اضافه کرد. اگر میزان روغن خارج شده از

سیستم چشم گیر باشد و یا روغن آلوده شده باشد، نکنیسین نگه داری باید کمپرسور را از جای خودش

خارج و طبق تصویر(4-25)، روعن کمپرسور را تخلیه و میزان مورد نیاز را قبل از نصب در آن بریزد.

معمولا کمپرسور های نیمه هرمتیک وباز دارای یک سایت گلاس در بدنه خود هستند،

سطح روغن باید در حین کار کمپرسور کمی بالاتر از حد متوسط سایت گلاس باشد.

درصورتی که مبرد مایع در کارکتر وجود داشته باشد، ممکن است سطح روغن در استارت اولیه تغییر نماید.

سطح روغن باید زمانی که عملکرد کمپرسور به موقعیت پایدار رسید، بررسی شود