نوشته‌ها

راه های پیشگیری از برگشت مبرد مایع

راه های پیشگیری از برگشت مبرد مایع:

راه های پیشگیری از برگشت مبرد مایع

1-  شارژ به اندازه و دقیق مبرد در سیستم

2-  استفاده از سیستم Pump Down

راه های پیشگیری از برگشت مبرد مایع در دستگاه هایی که از این سیستم استفاده می شود

ابتدا شیر برقی خط مایع را بسته و کمپرسور تمام مبرد موجود در اواپراتور را به رسیور منتقل می کند

. با پایین آمدن فشار اواپراتور کلید کنترل کننده فشار کمپرسور را قطع می کند. در این حالت دیگر مبردی در اواپراتور وجود ندارد

تا به قسمت کارتر نفوذ کند.

3-    استفاده از هیتر کارتر در کمپرسور.

زمانی که کمپرسور خاموش است هیتر ، روغن موجود در محفظه روغن را گرم نگه داشته و از نفوذ مبرد در روغن جلوگیری می کند.

4-    استفاده از مایع شکن در خط ساکشن کمپرسور.

فروش و تعمیر انواع کولر گازی

در دستگاه هایی که احتمال برگشت مبرد وجود دارد مانند سیستم هایی که با گاز داغ عمل دیفراست را انجام می دهند

یا سیستم هایی که از هیت پمپ جهت گرمایش استفاده می کنند وجود مخزن مایع شکن ضروری است.

مایع شکن در واقع یک مخزن است که مبرد مایع اضافی را در خود ذخیره و تبخیر می کند و مانع رسیدن

مبرد مایع به کمپرسور می شود.

5- استفاده از ترموستات فن برج خنک کن و کلید فشار جهت تنظیم فن کندانسور.

سرد شدن بیش از حد کندانسور باعث سابکولینگ بیش از اندازه مایع خروجی کندانسور شده

و این امر فشار پشت شیر انبساط را کاهش می دهد و باعث می شود تا در کار آن خلل ایجاد شده

و مایع بیش از حد وارد اواپراتور شود. در ساعات ابتدایی صبح و پایانی شب که بار حرارتی روی اواپراتور کم می باشد

می تواند ایجاد وضعیتی نماید که در خروجی اواپراتور مبرد مایع داشته باشیم.

با تنظیم بودن ترموستات فن برج خنک کننده و کنترل کارکرد فن های کندانسور هوایی با کلید های کنترل کننده

یا اینورتر جهت کنترل دور فن می توان از این امر جلوگیری کرد.