نوشته‌ها

سنسور چشمی کولر گازی

سنسور چشمی کولر گازی

سنسور چشمی کولر گازی

سنسور چشمی کولر گازی چشمی های الکتریکی دارای یک مدار منطقی هستند که نصبت به حرکت و یا صدا و یا هر

دو آنها واکنش نشان داده و چراغ را در مدت زمان تعیین شده که این مدت را ما تنظیم می کنیم روشن میکنند.

که انواع مختلفی دارند ولی به طور کل به دو دسته واکنش به حرکت و واکنش به صدا می باشند

که بیشتر از نوع واکنش به حرکت استفاده می کنند

نصب کولر گازی

خود چشمی های واکنش به حرکت به سه دسته تقسیم می شود :

۱- چشمی توکار : که مورد مصرف آن ها درون قوطی های کلید می باشد که دیگر از این نوع چشمی

ها به دلیل بازده پایین و دیر تحریک شدن آن ها استفاده نمی شود

۲- چشمی ۱۸۰ درجه : که مورد مصرف آن ها در روی دیوارها می باشد و بیشترین استفاده آن ه

ا در جلوی درب ورودی می باشد  COOLservice

۳- چشمی ۳۶۰ درجه : که مورد استفاده آن ها درون راه پله ها و پارکینگ می باشد که بهترین نوع انتخابی می باشد

این چشمی ها داری مزیت های بسیار زیادی نسبت به رله ها می باشند که به اختصار توضیح میدم :

فروش و تعمیر انواع برد و سنسور چشمی کولر گازی

۱- دارای محدودیت زمانی تا ۵ دقیقه می باشد و کسی نمی تواند با دستکاری آن را بطور دائم کند

، کاری که شاید بسیاری از همسایه ها بدلیل استفاده طولانی مدت از راه پله ها یا پارکینگ انجام میدهند

۲- شما می توانید هر چشمی را متناسب با تایم مورد نظر خود تنظیم کنید.

۳- با حرکت درون راه پله و یا پارکینگ ، فقط چراغ آن محل روشن شده و دیگر تمامی چراغ ها با هم روشن نمی شوند.

به عنوان مثال در یک ساختمان ۵ طبقه با استفاده از رله تایمر تمامی ۵ طبقه چراغ ها روشن میشود . اما با استفاده

از چشمی فقط یک طبقه روشن میشود . که میتوان گفت در یک ساختمان ۵ طبقه به تعداد روشنایی

که روشن نمیشود مصرف کم می شود .

نصب کولر گازی