نوشته‌ها

انواع کندانسور یخچال

انواع کندانسور یخچال

انواع کندانسور یخچال

1)خنك شونده با هوا

2)خنك شونده با آب

3)كندانسور تبخيري

انواع کندانسور یخچال در كندانسور هاي هوايي از هوا به عنوان عامل تقطير استفاده مي كنند

در حالي كه در كندانسور هاي

آبي براي تقطير مبرد از آب استفاده مي شود . در هر دو كندانسور حرارت دفع شده به وسيله مبرد

‚ دماي عامل تقطير را افزايش مي دهد

. در كندانسور هاي تبخيري ‚ هم هوا و هم انواع کندانسور یخچال

آب مورد استفاده قرار مي گيرد . گرچه در كندانسور هاي تبخيري ‚ دماي هواي عبوري مقداري افزايش مي يابد

اما تقطير مبرد عمدتاً

از تبخير آب پاشيده شده بر روي كندانسور ناشي مي شود و وظيفه هوا افزايش شدت تبخير با

دفع بخار آب حاصل از تحول تبخير مي باشد .

بار كندانسور :

مقدار حرارت دفع شده در كندانسور مجموع حرارت جذب شده در اواپراتور و حرارت معادل كار تراكمي كمپرسور است و هرگونه جذب

حرارت از محيط به وسيله بخار مكش نيز قسمتي از بار كندانسور را تشكيل مي دهد . با توجه به اين كه كار تراكمي به ازائ واحد ظرفيت تبريد به نسبت تراكم بستگي دارد ‚ مقدار حرارت دفع شده در كندانسور به ازائ واحد ظرفيت تبريد ‚ با شرايط كاري سيستم تغيير مي كند . همچنين مقدار حرارت تراكمي تا اندازه اي به طرح كمپرسور بستگي دارد و در كمپرسور هاي بسته كه با جريان بخار مكش خنك مي شوند به دليل جذب حرارت اضافي به وسيله گاز مبرد از موتور ‚ حرارت تراكمي از كمپرسور باز بيشتر مي باشد . بعضي از توليد كننده هاي كمپرسور ها كل حرارت دفع شده به وسيله كمپرسور را در كاتالوگ محصول ارائه شده كارخانه قيد مي كنند . با دسترسي به چنين جداولي مي توان اطلاعات تهيه شده در آنها را به عنوان مبناي محاسبه و انتخاب كندانسور در نظر گرفت .

ظرفيت كندانسور 

با توجه به اينكه انتقال حرارت از سطوح كندانسور به وسيله هدايت انجام مي شود ‚ ظرفيت كندانسور تابعي از معادلهٴ انتقال حرارت مي باشد :

QC =A U TD          انواع کندانسور یخچال

كه : QC ظرفيت كندانسور بر حسب كيلووات‚ A مساحت سطوح كندانسور بر حسب متر مربع ‚ U ضريب كلي انتقال حرارت بر حسب كيلووات بر متر مربع بركلوين و TD اختلاف دماي متوسط لگاريتمي بين مبرد تقطير شونده و عامل تقطير برحسب درجه كلوين مي باشد . با ثابت بودن مقدارU‚ ظرفيت كندانسور با مساحت سطوح آن و اختلاف دماي بين مبرد و عامل تقطير نسبت مستقيم دارد . و در يك كندانسور به خصوص كه مساحت سطوح و ضريب U مشخص است ظرفيت با اختلاف دماي بين مبرد و عامل تقطير نسبت مستقيم خواهد داشت . بعلاوه با ثابت نگهداشتن دماي متوسط عامل تقطير ‚ ظرفيت كندانسور تنها با افزايش يا كاهش دماي تقطير‚تغير پيدا مي كند . انواع کندانسور یخچال

شارژ گاز انواع یخچال و کولر گازی

فزايش مقدار و دماي عامل تقطير :

حرارت دفع شده به وسيلهٴ مبرد تقطير شونده هم در كندانسور هوايي و هم در كندانسور آبي ‚ دماي عامل تقطير را افزايش مي دهد . بنابراين افزايش دماي عامل تقطير در عبور از كندانسور با بار كندانسور نسبت مستقيم و با مقدار و گرماي ويژه عامل تقطير نسبت عكس دارد . انواع کندانسور یخچال

روش تعویض فیلتر درایر

روش تعویض فیلتر درایر

روش تعویض فیلتر درایر

وظیفه اصلی فیلتر درایر گرفتن رطوبت احتمالی و ذرات ریز موجود در سیکل تبرید

که از کار کمپرسور ایجاد می شوداست

.فیلتر در اثر گرفتگی و اشباع شدن مواد رطوبت گیر باید تعویض شود. جهت فهمیدن زمان

تعویض فیلتر یکی از بهترین روش ها این است

که لوله ورودی و خروجی فیلتر را با دست لمس کنیم اگر دمای لوله در هر دو طرف یکسان بود نیازی به فیلتر نیست

روش تعویض فیلتر درایر ولی اگر دما در خروجی فیلتر کمتر از ورودی بود یعنی در فیلتر

گرفتگی ایجاد شده

و همین امر باعث سردتر شدن مایع مبرد هنگام خروج از فیلتر شده.جهت تعویض فیلتر باید

هنگامی که سیستم روشن است

و در حال کار شیر دستی مایع قبلاز فیلتر را ببندیم ، روش تعویض فیلتر درایردر این هنگام درجه

گیج مکش کمپرسور شروع به کم شدن می کند و برای اینکه کنترل فشار پایین فرمانقطع ندهد

شارژ گاز انواع یخچال و کولر گازی 

باید آن را یکسره کرد یا آن رو روی صفر تنظیم کرد. زمانی که فشار مکش به نزدیکی صفر رسید دستگاه

را خاموش می کنیم.

حال میتوان درب پوسته را باز کرده و فیلتر را تعویض کرد.  دقت کنید که هسته های کر درایر را به درستی و با

دقت تعویض کنید

و بعد از تعویض فیلتر درب پوسته فیلتر را بسته و آن را وکیوم کنید. بعد از وکیوم شیر خط مایع را باز کرده، نشت

یابی می کنیم

سپس بعد از تنظیم کنترل کننده فشار اقدام به روشن کردن سیستم می کنیم . دقت داشته باشید که فیلتر نباید

خیلی در معرض هوا قرار گیرد چون حالت جاذب رطوبت خود را از دست می دهد.

درشرکت بزرگ و مدرن Coolservice  با داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی رتبه با داشتن مجوز های

لازم  و ابزارهای روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم

خانگی و صنعتی  مانند کولر گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است

تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم  شرکت کول سرویس با داشتن تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است

coolservice

coolservice