نوشته‌ها

شارژ گاز یخچال تهران

شارژ گاز یخچال تهران

شارژ گاز یخچال تهران

تیم بزرگ کول سرویس با داشتن کادری مجرب و کار امد در زمینه  شارژ گاز  یخچال با سابقه ای درخشان در این امر باعث شد تا رضایت مشتریان را به دست بیاورد

از ترکیب اتم های کربن ، فلوئور و هیدروژن .

R-134a       C H2 F C F3 تترا فلورو اتان

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر 26- درجه سانتیگراد .

کاربرد : در صنعت تهویه .
ODP = 0
GWP = 0.27

بعلت داشتن تاثیرات گلخانه ای ، بایستی در درازمدت حذف گردد.

رنگ شناسایی کپسول مبرد

R-11              نارنجی

R-404a       قهوه ای روشن

R-502             بنفش

R-717            نقره ای

R-22                سبز

R-134a         آبی روشن

R-12                 سفید

 

از ترکیب اتم های کربن ، فلوئور و هیدروژن .

R-134a       C H2 F C F3 تترا فلورو اتان

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر 26- درجه سانتیگراد .

کاربرد : در صنعت تهویه .
ODP = 0
GWP = 0.27

بعلت داشتن تاثیرات گلخانه ای ، بایستی در درازمدت حذف گردد.

از ترکیب اتم های کربن ، فلوئور.

R-14        CF4    تترا فلورو متان

غیرسمی و غیر آتش زا بوده و در تولید نیمه رساناها در

صنایع الکترونیک کاربرد دارد .

AZEOTROP  آزئوتروپ
مخلوط هایی که در هنگام تقطیر و تبخیر در فشار ثابت ، شارژ گاز یخچال تهران
درصد فازهای بخار و مایع برای اجزای مختلف مبرد ، یکسان است.
سری 500

 شارژ گاز یخچال با گاز های گیاهی

ZEOTROP  زیوتروپ  
مخلوط هایی که در هنگام تقطیر و تبخیر در فشار ثابت ،
درصد فازهای بخار و مایع برای اجزای مختلف مبرد ، متفاوت است.
سری 400

مبردهای مخلوط که از دو یا چند مبرد با درصدهای معین تشکیل شده و شماره شناسایی آنها با 4 یا 5 شروع می شد .

شرکت کول سرویس  با داشتن گاز های که به لایه اوزون صدمه نمی زند استفاده می کند و اینکه عمر دستگاه شما با گاز های گیاهی دوبرابر می شود و بهینه مصرف می کند برق