نوشته‌ها

فیلتر لباسشویی ال جی

فیلتر لباسشویی ال جی

فیلتر لباسشویی ال جی

نواع فیلترها در لباسشویی های مختلف عبارتند از:

الف:  فیلتر لباسشویی ال جی  در ماشین های لباسشویی در از جلو، فقط از یک فیلتر در پمپ تخلیه استفاده می شود

که در ماشین های مختلف ، دارای  شکل های گوناگونی می باشد در ضمن بعضی از لباسشویی ها فاقد فیلتر هستند

ب- درنمونه ماشین های لباسشویی در از بالا با پروانه بلند ،دارای یک فیلتر پرزگیر سبدی شکل می باشد

که روی پروانه بلند قرار می گیرد وهمراه با پروانه حرکت می کند  فیلتر لباسشویی ال جی

ج-  ماشین های لباسشوی در از بالا با پروانه کوتاه ،  دارای یک تا سه فیلتر توری کیسه ای شکل می باشند

و در کناره های  دیگ قرار دارد

خرطومی دیگه به فیلتر:

اب کثیف را از دیگ به فیلتر پمپ منتقل می کند ودر قسمت زیرین مخزن قرار دارد ساختار مخصوص

خرطومی سبب می شود که لرزش ناشی از دیگ ، باعث بریدگی خرطومی نشود

خرطومی دیگه به زیر جاپودری:

خرطومی دیگ به زیر جاپودری را نشان می دهد که برای هدایت مخلوط اب و جا پودری به درون دیگ به کار می رود

لولای در:

لولای در که در لباسشوی برای اتصال در به بدنه به کار می رود و دارای مدل های مختلف می باشد

قسمت های الکتریکی:

کابل رابط و دو شاخه:

کابل رایط دوشاخه لباسشویی دیده می شود حداکثر توان ماشین های 2/5 کیلووات بوده و در حدود

10 آمپر جریان می کشند

در نتیجه کابل رابط با هادی افشان ،باید دارای سطح مقطع 5/2 میلیمتر مربع باشد وهم چنین باید دارای سیم

ارت نیز باشد وبه پریز ارت دار وصل شود

اگر منزل شما به سیم ارت مجهز نیست ، می توانید یک رشته سیم افشان 5/2  میلیمتر مربع را از بدنه فلزی

لباسشویی به لوله آب فلزی منزل متصل کنید

البته باید تمام لوله کشی منزل، فلزی باشد وهیچ قسمتی از ان دارای لوله پی وی سی  غیر فلزی نباشد

در صورت استفاده از لوله کشی پی وی سی حتما باید سیم اتصال بدنه دستگاه به چاه ارت وصل شود

دستگیره در لباسشویی

دستگیره در لباسشویی

دستگیره در لباسشویی

دستگیره در لباسشویی در ماشین لباسشویی از دستگیره های مختلفی استفاده می شود که عبارتند از:

  • دستگیره میکروسویچ معمولی بدون قفل
  • دستگیره با قفل مکانیکی( قفل کودک) و میکروسوئیچ معمولی بدون قفل
  • دستگیره بدون قفل مکانیکی و میکروسوئیچ قفل شونده ( قفل کودک)
  • باز شدن درب ماشین توسط دکمه به همراه میکروسوئیچ قفل شونده

برخی از انواع دستگیره و ضامن در ماشین های لباسشوی و  نیز نوعی میکروسوئیچ دیده می شوند

محفظه جاپودری

قسمت های مختلف جا پودری درماشین های لباسشویی اتوماتیک، به صورت زیر مشخص می شود

اعداد 1و2و3

حروف  DوCو A  ( برای جا پودری های سه قسمتی

علایم: و II وI

حروف D وC وB و A  ( برای جاپودری های چهار قسمتی)

قسمت اول (سمت چپ) برای شستشوی مقدماتی

قسمت دوم (قسمت وسط) برای شست شوی اصلی

قسمت سوم (سمت راست) برای مواد نرم کننده

قسمت چهارم ( سمت راست)  برای مواد رنگی و آهار

نکته مقدار پودر قسمت شستشوی مقدماتی ،  باید نصف پودری باشد که قسمت شستشوی اصلی ریخته می شود.

 شیلنگ ورودی آب

شیلنگ ورودی به ماشین نشان داده شده است به وسیله لین شیلنگ اب شهری به شیر الکتریکی می رسد در دوطرف شیلنگ ورودی ، از سرشیلنگ وواشر مخصوص استفاده می شود. بعضی از لباسشویی ها دارای دو شیلنگ ورودی اب گرم  و اب سرد هستند  دستگیره در لباسشویی

شیلنگ تخلیه:

به کمک این شیلنگ ،  اب داخل دیگ توسط پمپ تخلیه به فاضلاب ریخته می شود ارتفاع شیلنگ خروجی نباید 60 سانتیمتر کمتر و از 90 سانتیمتر بیشتر باشد

انواع فیلتر ها و آب بندی آن ها

فیلتر  ماشین لباسشویی از نوع مکانیکی است و محل تجمع کرک ، پشم و ذرات خارجی مانند سوزن ، سنجاق، دکمه و سکه می باشد. لوله هوای  هیدروستات ، معمولا به قسمتی از فیلتر یا بدنه دیگ وصل می شود بهتر است فیلتر را پس از چند بار  شستشو بیرون آورده و بشویید coolsevice