نوشته‌ها

اینورتر در کولرگازی

کولر گازی اینورتر

 اینورتر در کولرگازی 

اینورتر در کولرگازی با روی کار آمدن اینورتر ها ، نسل سوم کولرهای گازی پا به عرصه نهاد.

کمپرسورهای کولر گازی از نظر نوع سیستم کارکرد می تواند دور ثابت و یا دور متغیر باشد

در کمپرسورهای  دور ثابت کنترل کمپرسور جهت تنظیم دما بوسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور کنترل می شود

که باعث می شود در هر بار خاموش و روشن شدن، شوک به سیستم برق وارد شود.

در کمپرسورهای اینورتر بوسیله تغییر دور کمپرسور میزان مورد نیاز مبرد کنترل می شود و از خاموش و روشن شدن

مکرر جلوگیری می شود.در ضمن باعث صرفه جویی در مصرف برق می گردد.

نوع کنترل کمپرسور اینورتر در کمپرسور با جریان متناوب از طریق تغییر فرکانس و در کمپرسورهای جریان مستقیم از

طریق تغییر ولتاژ صورت می گیرد. اینورتر در کولرگازی

به عبارت دیگر کمپرسورهای کولرگازی اسپلیت را میتوان از نظر نوع کارکرد به دو مدل دور ثابت  و دور متغیر که همان

اینورتر است تقسیم نمود. اینورتر در کولرگازی

در کولرگازی یا کمپرسورهای دور ثابت تنظیم دما به وسیله خاموش و روشن شدن کمپرسور انجام می گیرد که این عمل

در واقع باعث وارد شدن شوک به سیستم برق می شود.

فروش و نصب و تعمی کولر گازی اینورتر

کولرهای گازی اینورتر همانطور که از اسم آن مشخص است به وسیله تغییر دور کمپرسور از خاموش و روشن شدن

مکرر کمپرسور یا موتور کولرجلوگیری میکند و این فرآیند باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود. اینورتر در کولرگازی

کولرهای اسپلیت هم بصورت دیواری و هم بصورت زمینی بر حسب نیاز عرضه میشوند و یکی از مهمترین مزیتهای

کولرگازی تبادل حرارت در بخشهای مختلف دستگاه با هوای محیط می باشد. اینورتر در کولرگازی  COOLservice

اینورتر وسیله ای است که فرکانس متغیری را به مصرف کننده و از جمله موتورکولرگازی می رساند . اینورتر در کولرگازی

که با تغییر فرکانس سرعت چرخش موتور مربوطه قابل کنترل می باشد و این امر در نهایت منجر به کاهش

مصرف انرژی می گردد . اینورتر در کولرگازی

اینورتر در اصل از دو بخش تشکیل شده است :