نوشته‌ها

كندانسور کولرگازی

كندانسور کولرگازی

كندانسور کولرگازی

جريان هوا در يك كندانسور هوايي ممكن است به صورت طبيعي يا به وسيله فن يا دمنده انجام شود در صورتي كه

جريان هوا طبيعي باشد ‚ مقدار هواي جريان يافته در كندانسور كم بوده و سطح تقطير نسبتاً بيشتري لازم است

. اين كندانسور ها به دليل ظرفيت كم شان فقط در كاربرد هاي كوچك وعمدتاًدريخچالها و فريزرهاي خانگي مورد

استفاده قرار مي گيرند . كندانسورهاي با جريان طبيعي هوا كه در يخچال هاي خانگي به كار مي روند

معمولاً از نوع صفحه اي

يا لوله اي پره دار هستند . در صورت استفاده از لوله هاي پره دار براي كاهش مقاومت در مقابل جريان آزاد هوا ‚

معمولاً پره ها را با فاصلهٴ زياد تري نسبت به هم قرار مي دهند . زياد بودن فاصلهٴ پره ها همچنين

 امكان كثيف شدن كندانسور

در اثر ورود كثافات را تقليل ميدهد .

كنداسورهاي صفحه اي در پشت يخچال ها نصب مي شوند به طوري كه جرياني از هواي محيط

 بر سطوح آن ايجاد شود در حالي

كندانسورهاي لوله اي پره داردرپشت يخچال يا تحت زاويه اي در زير آن نصب مي گردند .

بدون توجه به نوع يا محل نصب كندانسور

‚بيستي يخچال به نحوي استقرار يابد كه هوا بتواند آزادانه ازروي كندانسورجريان داشته باشد

. همچنين بايستي حتي الامكان

از قرار دادن يخچال در محيط گرم مثلاً در مجاورت اجاق گاز خودداري گردد . كندانسور کولرگازی

كندانسور هاي هوايي با كنوكسيون اجباري را كه به فن يا دمنده مجهز مي باشند مي توان

بر اساس محل نصب شان به

دو گروه تقسيم نمود :

1)كندانسورهاي نصب شده بر روي شاسي

2)كندانسورهايي كه دورازكمپرسور نصب مي شوند كندانسور کولرگازی

كندانسورهاي هوايي نصب شده بر روي شاسي كندانسور هايي هستند كه با

كمپرسور و محرك آن بر روي شاسي

مشتركي نصب شده و جز۽ مكمل واحد تقطير خنك شونده با هوا مي باشند .

كندانسورنصب شده دورازكمپرسور ‚ معمولاً بطور جداگانه و با فاصله از كمپرسور

نصب شده و مي توان آن را

در داخل يا بيرون فضا قرار داد .

تعمیر و جوش کاری کندانسور کولرگازی 

ا نصب شده باشد ‚ براي جريان مناسب هواي بيرون از كندانسور بايستي امكاناتي ايجاد نمود

و چنانچه كندانسور در محل گرمي

مثلاً زير شيرواني يا موتورخانه قرار گرفته باشد ‚ بايستي براي رساندن هوا به كندانسور و تخليه ٴ

هواي گرم محيط ‚ كانال هايي

مورد استفاده قرار گيرند و چون مقدار هواي لازم زياد مي باشد تنها كندانسورهاي كوچك در داخل فضا قرار مي گيرند .

واقع در فضاي بيرون ‚ ممكن است بر روي زمين ‚ روي بام يا ديوار نصب شوند ولي معمولاً آنها راروي بام نصب مي نمايند .

كندانسورهاي واقع در فضاي باز بايد چنان نصب شوند كه هواي گرم تابستان كار فن را مختل نكرده و به آن كمك

نمايد و در صورتي

كه چنين استقراري ميسر نباشد بايستي از منحرف كننده هاي باد در خروجي كندانسور استفاده نمود

. كندانسور هاي هوايي

در طرح هاي مختلف قائم و افقي و در اندازه هاي كمتر از يك كيلو وات تا پانصد كيلو وات و بيشتر توليد مي شوند بعضي از اين

كندانسورها با دو يا چند مدار تبريد جداگانه طراحي شده است و مي توان از آنها براي چند سيستم تبريد مختلف با مبرد هاي

گوناگون استفاده نمود .

دربعضي از اين كندانسورها كه به مدار مادون سرد كردن مايع مجهز هستند براي اطمينان از كار موثر مدار مادون سرد كن

نبايد از مخزن ذخيره مايع استفاده گردد ولي چنانچه از مخزن ذخيره مايع براي تخليه فشار استفاده مي شود بايستي

آن را در بالا دست مدار مادون و سرد كن قرار داد .

شارژ گاز انواع کولر گازی سامسونگ و ال جی

در هر كندانسور هوايي ازاين جهت كه در محدوده هاي مشخصي سرعت هوابحراني است‚رابطه معيني بين اندازه كندانسور

ومقدارهواي عبوري از آن وجود دارد.يك طراحي خوب‚ حداقل سرعت هوا را كه جرياني آشفته و ضريب

انتقال حرارت بالايي داشته باشد

تجويز مي نمايد‚ زيرا افزايش سرعت هوا به فراتر از اين محدوده باعث افت فشار اضافي در كندانسور وافزايش

بي مورد قدرت فن يا دمنده هوا خواهد داشت.معمولاٴ سرعت هوا در روي كندانسورهاي هوايي بين5/2 تا6 متربرثانيه است

ولي به دليل وجود بعضي متغيرهاي ديگر‚ سرعت بهينهٴ طراحي يك كندانسور بخصوص‚ به وسيلهٴ ازمايش تعيين ميشود وبه

همين دليل بيشتر كندانسورهاي هوايي از همان ابتدا به فن يا دمنده اي مجهز شده اند و به اين ترتيب سرعت هوا در روي

كندانسور به وسيلهٴ كارخانه سازنده تثبت شده است. براي حصول عملكرد ماگزيمم از يك كندانسور هوايي‚ بايستي توصيه

هاي سازنده را رعايت نمود.

فروش  و نشت یابی نواع کندانسور

ظرفيت كندانسورهاي خنك شونده با هوا معمولاً در شرايط مختلف كاري و بر حسب كيلو وات داده مي شود. با توجه به اينكه

مساحت و مقدار ضريب Uكندانسور به هنگام ساخت مشخص ميگردد‚ ظرفيت كندانسور به اختلاف درجه حرارت

متوسط بين هوا و مبرد تقطير شونده بستگي دارد وبه لحاظ اينكه بيشتر كندانسورهاي خنك شونده با هوا به فين يا دمنده اي مجهز هستند

‚ مقدار هواي عبوري ازآنها نيز ثابت مي شود وبه اين ترتيب دماي متوسط هواي عبوري از كندانسور تنها به

دماي خشك ورودي وبار كندانسور بستگي خواهد داشت. بنابراين ظرفيت كندانسور با اختلاف دماي (TD)بين دماي خشك

ورودي ودماي مبرد تقطير شونده متناسب است. اختلاف دماي كندانسور (TD)معمولاٴ از6تا22درجه كلوين تغيير ميكند.

در كاربردهاي تبريد‚ اختلاف دمايي كه دماي تقطيري بين 43تا49درجه سانتي گراد توليد نمايد معمولاً به اقتصادي ترين اندازهٴ

كندانسور منجر خواهد شد. بنابراين در انتخاب كندانسور‚اختلاف دماي طراحي (TD) و در نتيجه اندازهٴ كندانسور‚

به دماي خشك هوا  طراحي خارج ‚ بستگي دارد و با افزايش آن اندازه كندانسور لازم بزرگتر مي گردد .