نوشته‌ها

تعمیر لباسشویی آاگ

تعمیر لباسشویی آاگ

تعمیر لباسشویی آاگ

تعمیر لباسشویی آاگ ماشین های لباسشویی اتوماتیک در از جلو با گردش دورانی سریع

این گروه شامل ماشین های لباسشویی اتوماتیک در از جلو ، با محور افقی می شود که بدون تسمه و پولی می باشند و همچنین گردش دورانی سریع نیز می باشند

ماشین لباسشویی اتوماتیک در ازجلو و بدون تسمه و پولی ، با اتصال مستقیم موتور به شفت

تعمیر لباسشویی آاگ یک نمونه ماشین لباسشویی اتوماتیک در از جلو با محور افقی و بدون تسمه و پولی را  مشاهد می کنید که مشخصات فنی ان نیز در زیر بیان شده است

موتور پیش رفته  بدون زغال

دارای گرمکن داخلی

دارای سیستم قفل کودک

دارای سیستم کنترل سرعت

تشخیص خودکار مقدار لباس ها

دارای سیستم انتقال نیروی مستقیم موتور به شفت

این گروه شامل ماشینهای لباسشویی تمام اتوماتیک دیجیتالی در از جلو با محور افقی می شود و بدون تسمه و پولی می باشند ( دارای موتور مستقیم) و همچنین دارای خشکن اتوماتیک و گردش دورانی سریع نیز می باشند  تعمیر لباسشویی آاگ

مشخصات فنی انها به شرح زیر  می باشد

دارای سیستم خشک کن توسط هیتر

دارای سیستم هوشمند

دارای سیستم قفل کودک

دارای سیستم انتقال نیروی مستقیم

موتور به شفت ( بدون تسمه و پولی)

دور موتور به دقیقه

ماشین های لباسشویی اتوماتیک

در از بالا با گردش دورانی سریع و حرکت پروانه ای نیم دور با گیربکس    COOLservice

تعمیر لباسشویی آاگ این گروه شامل ماشین های لباسشویی اتوماتیک در از بالا با محور عمودی می شود و دارای تسمه و پولی و گیربکس می باشند و همچنین دارای گردش دورانی سریع نیز می باشند

دونمونه لباسشویی اتوماتیک در از بالا با محور عمودی و دارای تسمه و پولی گیربکس را مشاهد می کنید که مشخصات فنی آن ها نیز بیان شده است

ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا و انتقال نیرو و غیر مستقیم

تعمیر لباسشویی آاگ ین نوع لباسشویی اتوماتیک دارای انتقال نیروی عمودی و همزن شستشوی باند می باشد که 4 پره کوتاه و 4 پره بلند دارد