نوشته‌ها

شارژ گاز یخچال در محل

شارژ گاز یخچال در محل

شارژ گاز یخچال در محل

مبرد سیال واسطه ای است که حرارت را از اواپراتور ( تبخیرکننده ) گرفته ودر کندانسور ( تقطیر کننده ) آن را به محیط پس می دهد .

تا اواخر سال 1930از گازهای آمونیاک و دی اکسید کربن بعنوان مبرد استفاده می شد شارژ گاز یخچال در محل  که عدم تخریب لایه ازن از مهم ترین مزایای آن بود .
در سال 1928 آقای توماس میلچی در شرکت جنرال موتورز آمریکا ، مبرد های پایدار و غیرسمی از ترکیب اتمهای کلر ، هیدروژن ، فلوئور و کربن تولید نمود و نام تجاری آن را فریون نامید

خصوصیات مبرد

نقطه جوش پایین .

دارای پایداری شیمیایی .

گرمای نهان بالا .

عدم اکسید کنندگی .

غیر سمی .

مبرد های مصنوعی  گاز

در طبیعت یافت نشده و بصورت مصنوعی تولید می شوند .
این مبردها حداقل دارای یک نوع هالوژن
( کلر، فلور ، برم ، ید ) می باشند.

مبرد های طبیعی

در طبیعت یافت شده و به دو گروه مبردهای آلی

( هیدرو کربن ها ) و معدنی ( آمونیاک ، آب  و … )

تقسیم بندی می شوند .

CFC

از ترکیب اتمهای کلر ، کربن ، فلوئور.

R-11     C CL3 F     تری کلرو مونو فلورو متان

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر 24 درجه سانتیگراد .

کاربرد : در تولید فوم و عایق کاری .

ODP = 1

GWP = 1

R-12     C CL2 F2
دی کلرو دی فلورو متان

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر 29- درجه سانتیگراد .
کاربرد : در صنعت تبرید.

ODP = 0.93
GWP = 3.2

از ترکیب اتم های کلر ، کربن ، فلوئور و هیدروژن .

R-22     C H CL F2     کلرو دی فلورو متان

نقطه جوش در فشار یک اتمسفر 41- درجه سانتیگراد .

کاربرد : در صنعت تهویه .

ODP = 0.055