نوشته‌ها

مبرد 410A

مبرد 410A

مبرد 410A

تركيبي دو تايي و تقريبا زئوتروپيک از مبردهاي HFC-32 و 125 با نسبت جرمي پنجاه پنجاه است. از نمونه عناوين تجاري

اين مبرد مي‌توان  مبرد 410A

به AZ20 شركت AlliedSignal و يا SUVA شركت دوپونت اشاره نمود. اين مبرد تركيبي در مقايسه با HCFC-22 در فشار

بالاتري كار مي‌كند

(تقريبا 50% بالاتر). فشار چگالش مبرد HCFC-22 در دماي يک‌صد درجه فارنهايت برابر psi196 است در حالي كه

در مورد 410A اين فشار

به psi336 مي‌رسد. به همين دليل شايد مبرد 410A جايگزين مستقيم براي HCFC-22 به نظر نرسد. پس چرا اين

مبرد جزو مبردهاي با شانس

و پتانسيل بالا براي جايگزيني HCFC-22 به نظر نرسد. پس چرا اين مبرد جزو مبردهاي با شانس پتانسيل بالا براي

جايگزيني HCFC-22 معرفي مي‌شود؟

مهم‌ترين علت آن برخورداري از خصوصيات بسيار نزديک به آزئوتروپ‌ها مي‌باشد كه خطر تجزيه را از بين مي‌برد.

آزئوتروپ‌ها در شيمي به تركيبات COOLservice

فروش و شارژ گاز  

اطلاق مي‌گردد. مزيت ديگري كه استفاده از اين مبرد در بر خواهد داشت اين است كه مي‌توان اندازه تجهيزات

و دستگاه‌ها را به دليل افزايش فشار،

كوچک‌تر ساخت. اگرچه صرفه جويي حاصل از كوچک‌تر ساختن تجهيزات تهويه مطبوع شايد در برابر نياز به مواد

مستحكم‌تر و ضخيم‌تر در بخش‌هايي

از سيستم رنگ ببازد ولي در هر حال، صنايع مجبور نخواهند بود كه طراحي‌هاي خود را كلا عوض كنند. آن‌ها بايد

سيستم توليد خود را تصحيح كنند تا

طراحي‌هاي جديد وارد خطوط توليد شوند اما همين كار به سرماي گذاري قابل توجهي نياز دارد.

پمپ‌هاي گرمايي هوا نيز به همين دليل طرح‌هاي يخ زدگي و برفک‌زدايي متفاوتي خواهند داشت. سيكل‌هاي

برفک‌زدايي بايد با دقت مورد سنجش

قرار گيرند و در اكثر موارد، تغيير دادن سنسور برفک‌زدايي و منطقه كاركرد سيكل برفک‌زدايي ضروري خواهد بود.

موارد مذكور چند نمونه از ضرورت آزمايش و بررسي دقيق شرايط كاربردها در زمان تعويض مبردها مي‌باشند.

اما در نهايت مي‌توان گفت

كه مبرد R-407C خصوصيات بسيار مطلوب و منحصر به فردي دارد.