نوشته‌ها

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

(قطر داخلی به اینچ و طول لوله موئی به متر هست)

کمپرسور ۶\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۱ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۱/۸ قطر داخلی ۰٫۰۳۱  طول لوله موئی ۳٫۳۲  مشخصات کلی لوله مویی

کمپرسور ۴\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۶  طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۵\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۶  طول لوله موئی ۳٫۳۲

coolservice

کمپرسور ۳\۱ قطر داخلی ۰٫۰۴۲ طول لوله موئی ۳٫۰۲

فروش و تعویض انواع لوله مویی

کمپرسور ۳\۱ قطر داخلی ۰٫۰۴۲ طول لوله موئی ۳٫۳۲ (زیر صفری)

کمپرسور ۲\۱ قطر داخلی ۰٫۰۵۰ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۲\۱  قطر داخلی ۰٫۰۵۰ طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

کمپرسور ۴\۳ قطر داخلی  ۰٫۰۵۵ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۴\۳ قطر داخلی ۰٫۰۵۵ طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

کمپرسور ۱Hp قطر داخلی ۰٫۰۷۰ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۱Hp قطر داخلی ۰٫۰۷۰  طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

درشرکت بزرگ و مدرن Coolservice  با داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی رتبه با داشتن مجوز های لازم  و ابزارهای روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم خانگی و صنعتی  مانند کولر گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم  شرکت کول سرویس با داشتن تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

(قطر داخلی به اینچ و طول لوله موئی به متر هست)

مشخصات کلی لوله مویی

کمپرسور ۶\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۱ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۱/۸ قطر داخلی ۰٫۰۳۱  طول لوله موئی ۳٫۳۲

کمپرسور ۴\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۶  طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۵\۱ قطر داخلی ۰٫۰۳۶  طول لوله موئی ۳٫۳۲

کمپرسور ۳\۱ قطر داخلی ۰٫۰۴۲ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۳\۱ قطر داخلی ۰٫۰۴۲ طول لوله موئی ۳٫۳۲ (زیر صفری)

کمپرسور ۲\۱ قطر داخلی ۰٫۰۵۰ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۲\۱  قطر داخلی ۰٫۰۵۰ طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

کمپرسور ۴\۳ قطر داخلی  ۰٫۰۵۵ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۴\۳ قطر داخلی ۰٫۰۵۵ طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

کمپرسور ۱Hp قطر داخلی ۰٫۰۷۰ طول لوله موئی ۳٫۰۲

کمپرسور ۱Hp قطر داخلی ۰٫۰۷۰  طول لوله موئی ۳٫۳۲(زیر صفری)

درشرکت بزرگ و مدرن Coolservice  با داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی

رتبه با داشتن مجوز های لازم  و ابزارهای روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد

تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم خانگی و صنعتی  مانند کولر

گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است

تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم  شرکت کول سرویس با داشتن

تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است