نوشته‌ها

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

(قطر داخلی به اینچ و طول لوله موئی به متر هست)

کمپرسور 6\1 قطر داخلی 0.031 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 1/8 قطر داخلی 0.031  طول لوله موئی 3.32  مشخصات کلی لوله مویی

کمپرسور 4\1 قطر داخلی 0.036  طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 5\1 قطر داخلی 0.036  طول لوله موئی 3.32

coolservice

کمپرسور 3\1 قطر داخلی 0.042 طول لوله موئی 3.02

فروش و تعویض انواع لوله مویی

کمپرسور 3\1 قطر داخلی 0.042 طول لوله موئی 3.32 (زیر صفری)

کمپرسور 2\1 قطر داخلی 0.050 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 2\1  قطر داخلی 0.050 طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

کمپرسور 4\3 قطر داخلی  0.055 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 4\3 قطر داخلی 0.055 طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

کمپرسور 1Hp قطر داخلی 0.070 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 1Hp قطر داخلی 0.070  طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

درشرکت بزرگ و مدرن Coolservice  با داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی رتبه با داشتن مجوز های لازم  و ابزارهای روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم خانگی و صنعتی  مانند کولر گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم  شرکت کول سرویس با داشتن تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

مشخصات کلی لوله مویی

(قطر داخلی به اینچ و طول لوله موئی به متر هست)

مشخصات کلی لوله مویی

کمپرسور 6\1 قطر داخلی 0.031 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 1/8 قطر داخلی 0.031  طول لوله موئی 3.32

کمپرسور 4\1 قطر داخلی 0.036  طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 5\1 قطر داخلی 0.036  طول لوله موئی 3.32

کمپرسور 3\1 قطر داخلی 0.042 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 3\1 قطر داخلی 0.042 طول لوله موئی 3.32 (زیر صفری)

کمپرسور 2\1 قطر داخلی 0.050 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 2\1  قطر داخلی 0.050 طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

کمپرسور 4\3 قطر داخلی  0.055 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 4\3 قطر داخلی 0.055 طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

کمپرسور 1Hp قطر داخلی 0.070 طول لوله موئی 3.02

کمپرسور 1Hp قطر داخلی 0.070  طول لوله موئی 3.32(زیر صفری)

درشرکت بزرگ و مدرن Coolservice  با داشتن  مدیران کارآمد و متخصصان عالی

رتبه با داشتن مجوز های لازم  و ابزارهای روز  به کمک شما مردم خوب تهران امد

تا با خیال راحت در زمینه تعمیرات و نصب انواع لوازم خانگی و صنعتی  مانند کولر

گازی و یخچال و لباسشویی و یخچال های صنعتی  اقدام به فعالیت کرده است

تا بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاوریم  شرکت کول سرویس با داشتن

تجربه ۴۰ سال  به کمک شما امد است