نوشته‌ها

موتور لباسشویی پاکشوما

موتور لباسشویی پاکشوما

موتور لباسشویی پاکشوما

موتور لباسشویی پاکشوما این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بالایی نیستند وبه دلیل نانتعادل بودن

میدان مغناطیسی ان استاتور داغ می شود

. این مساله در حالت عادی مشکلی ایجاد نمی کند اما بیشتربوبین های استاتور، با یک اورلد محافظت می شوند

در هنگام باز و بسته کردن پمپ اب و قبلاز برداشتن استاتور از روی پمپ ، به نحوه قرار گرفتن حلقه های

اتصال کوتاه مسی توجه کنید

زیرا در صورت پشت و روبستن استاتور، پمپ آب در جهت مخاف حرکت کرده و اصا آب را تخلیه نخواهد

کرد و باعث بازشدن

پروانه داخل پمپ نیز می گرددو اگر پروانه به صورت پرس روی هزار شفت قرار گرفته باشد

بازنمی شود   موتور لباسشویی پاکشوما

پمپ تخلیه با موتور القایی

این موتور دارای یک بوبین با حفاظ پلاستیکی و رتور با اهنربای دایم که هردو طرف ان به وسیله بوش نگه داشته

شده می باشد با برق  کار می کند از این نوع موتور در تایمر مکانیکی لباسشویی ها و از نوع بزرگتر ان برای

پمپ های تخلیه ماشین های پیشرفته استفاده می شود  coolsrvice

که رتور این پمپ های تخلیه ، در داخل یک محفظه پلاستیکی نفوذ ناپذیر قرار گرفته است و بدون

صدا کار می گمد و پروانه پمپ را می گرداند

موتور این پمپ ها به علت ساختار قاب پلاستیکی روی پروانه ، به هر جهت که بگردد اب را تخلیه می کند و

اگر در حین کار پمپ ، مانعی بر سر راه ان به وجود آید،

می تواند جهت خود را تغییر داده تا در صورت امکان ، گیر برطرف شود از این نوع موتور در تایمر لباسشویی استفاده می شود

که به علت توانایی حرکت ان در هر دو جهت و امکان اسیب رساندن به چرخ دنده های تایمر در صورت

چرخیدن در جهت عکس تایمر ، از یک قطعه خار پلاستیکی استفاده می شود تا مانع حرکت رتور در

جهت عکس تایمر شود. ولی خار با چرخیدن رتور در جهت واقعی تایمر ، هیچ دخالتی ندارد