نوشته‌ها

شارژ گاز یخچال بوش

شارژ گاز یخچال بوش

شارژ گاز یخچال بوش

گاز داغ خروجی از کمپرسور از خط تخلیه کمپرسور وارد کندانسور میشود(کندانسور تبخیری) دمای تقطیر مبرد

در کندانسور 35 درجه سانتیگراد و فشار تقطیر(کندانسور) حدود 12.5bar است. گاز در کندانسور تقطیر شده و

خروجی کندانسور مایع مبرد اشباع 35 درجه سانتی گراد خارج و وارد رسیور میشود. تا اینجا اساس کار شبیه

سیستم تبرید معمولی است.مایع مبرد از رسیور خارج شده و بعد از عبور از شیر انبساط، منبسط شده و فشارش از 12.5 به 2bar شکسته شده. در فشار 2bar دمای اشباع آمونیاک برابر با حدود 10- درجه سانتی گراد است.  خروجی شیرانبساط مایع مبرد با فشار 2bar و دمای 10- درجه سانتی گراد و مقداری بخار است که در عبور از شیر انبساط ایجاد شده است.مایع مبرد وارد سپراتور شده و بخار مبرد در بالای مخزن و مایع مبرد در پایین مخزن جمع خواهد شد. در واقع  اگر در اواپراتور دمای تبخیر 10- درجه باشد . فشار مایع را در سپراتور پائین خواهیم آورد تا مایع به دمای 10- برسه در واقع مایع مبرد با دمای 10- را در سپراتور آماده میکنیم در این حالت در ورودی  شارژ گاز یخچال بوش

نمایندگی تعمیرات یخچال بوش

اواپراتور دیگه انبساط مایع مبرد نداریم مثل سیستم DX.پمپ مبرد، مایع را از پایین مخزن مکش کرده و به اواپراتورها خواهد فرستاد. گفته شد که در این سیستم اواپراتورها چند برابر تغذیه میشوند. پمپ مبرد چهار برابر دبی مورد نیاز مایع را به اواپراتور میفرستد. در بار کامل، یک چهارم مایع در اواپراتور تبخیر شده و باقی اون مایع خواهد ماند. از اواپراتور  مخلوط مایع و بخار مبرد 10- درجه خارج می شود.چون خروجی اواپراتور مخلوط مایع و بخار است نمیشود مستقیم به مکش کمپرسور وصل کرد. خروجی اواپراتور وارد مخزن سپراتور میشود. در سپراتور، مایع از بخار مبرد جدا شده به کف مخزن میریزه و بخار مبرد خشک توسط کمپرسور مکش میشود و دوباره همین سیکل رو طی می کند. فروشگاه کول سرویس