نوشته‌ها

وکیم کمپرسور

وکیم کمپرسور

وکیم کمپرسور

یجادخلاء و وکیوم

1- خلاء یعنی، کم کردن فشار سیستم باندازه کافی و تا حدی که قبل از عملیات شارژ،

  تمام رطوبت باقیمانده در سیستم  بخار شود و از سیستم خارج گردد.

2- سیستمی که در معرض هوا قرار گرفته و تعمیر روی آن انجام گرفته باشد،

باید کاملا واکیوم شود، تا هرگونه هوا و رطوبت موجود در آن تخلیه شود.

3- گاز جدید R134a  شدیداٌ جاذب الرطوبه می باشد، و یکی از فاکتور هائی که درباره استفاده از این گاز، کمتر شناخته شده است، تحمل آن در مقابل آلودگی هاست. این باور وجود دارد که سیستم R134a کمتر تحمل آلودگی را دارد تا گاز R12 که همیشه نسبتا تحمل بیشتری نسبت به آلودگی هائی از قبیل رطوبت ، هوا، کثافت در شرایط عکس دارد.  وکیم کمپرسور

زمانی  سیستم تبرید را خلاء کنید که:

1- کمپرسور، کندانسور،درایر، اواپراتور و یا غیره را عوض کرده اید.

2- هنگامی که سیستم گاز ندارد.

3- گاز آلوده شده است.

4- روغن تبرید عوض شده است.

استفاده از واکیوم پمپ  قوی حداقل با قدرت هشت متر مکعب در ساعت توصیه می شود. ولی باید توجه داشت به نسبت حجم داخل سیستم تبرید واکیم پمپ انتخاب شود تا برای خلاء کردن سیستم فشار واکیوم لازم را بدست بیاورید. برای انتخاب واکیوم پمپ سه پارامتر اساسی وجود  دارد:

1- جابجائی هوای آزاد، برای مثال  C.F.M یا متر مکعب در ساعت. وکیم کمپرسور

2- میزان فشار خلاء برای مثال: میلیمتر جیوه، TORR و غیره. COOLservice

3- حد بخار آب، برای مثال: حداکثر میزان آبی که مجاز است در سیستم باشد، و همچنین  حد اکثر آلودگی مجاز سیستم و استفاده از پمپ های واکیوم صرفا برای رطوبت زدایی.

واکیوم (خلاء)

همانطوری که قبلا نیز روی این نکته تکیه کرده ایم، گاز مبرد نسبت به وجود رطوبت در سیستم حساس می باشد، برای فهم این مطلب که چگونه  آب واکنش نشان می دهد،

چگونه باید سیستم را رطوبت زدایی نمود، قوانین طبیعی زیر باید مفهوم باشد:

–  نقطه جوش آب با تغییر فشار تغییر پیدا می کند.

–  هر فشاری زیر آتمسفر واکیوم نامیده می شود