نوشته‌ها

سرویس یخچال سامسونگ

وظیفه کمپرسور

سرویس یخچال سامسونگ

 سرویس یخچال سامسونگ  در سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع، شرایط و تعاریف دارای یک

تعریف پذیرفته شده و واضح هستند.

در وهله اول، معمولا مرحله《بازرسی》، سپس《نگه داری》وبعد از آن در صورت نیاز《تعمیر》

در دستور کار قرار میگیرد.

برای هر سیستم سرمایش و تهویه مطبوع و قطعات آن،باید برنامه زمان بندی شده بازرسی و نگه

داری پیش گیرانه تدوین شود.

متناسب با ساختار و پیچیدگی هر

جریان یابد. پیکان نشان داده شده برو روی محفظه همیشه مسیر جریان را نشان می دهد.

هرچه قدر سرعت جریان پایین تر باشد، زمان توقف مبرد در فیلتر درایر و بازده عمل رطوبت زدایی

بالاتر می رود.

وقتی در فیلتر درایر باز شود، مواد جاذب بلافاصله رطوبت موجود درهوای محیط را جذب می نمایند

و قبل از اینکه در سیستم نصب شوند

، اشباع می شوند. سرویس یخچال سامسونگ

در فیلتر درایر را همواره بسته نگه دارید و تا زمانی که سیستم آماده راه اندازی نشده است آن را بر ندارید( فیلتر درایر آخرین قطعه ای است که باید نصب شود).

لحیم کردن فیلتر درایر به لوله های انتقال مبرد با لحاظ احتیاط های لازم امکان پذیر است. در این خصوص باید اقداماتی برای اجتناب از گرم شدن قطعات صورت گیرد.

  • یک پارچه نم دار یا یک خمیر عایق گرمایی را بین محل اتصال مسی و لوله انتقال مبرد قرار دهید.
  • ابتدا لوله مسی و سپس رابط را گرم کرده و لحیم کاری را انجام دهید تا اتصال کامل شود.
  • هرگز شعله مستقیم را به سمت بدنه شیر نگیرید.
  • از آن جایی که گرمای زیاد می تواند به شیر برقی آسیب برساند، توصیه می شود که از سیم جوش نقره استفاده شود.

 برش جانبی یک فیلتر درایر و اجزای موجود در آن را نشام می دهد

منبع جمع آوری و ذخیره مبرد مایع(اکومولاتور)

وظیفه کمپرسور

سیستم سرمایشی مکش بخار مبرد از اواپراتور و متراکم سازی آن تا حدی است که به آسانی به مایع تبدیل می شود