نوشته‌ها

نصب لباسشویی بکو

نصب لباسشویی بکو

نصب ماشین لباسشویی بکو داخل کابینت اشپزخانه

نصب لباسشویی بکو  درصورت عدم قرارگیری ماشین لباسشویی در زیر کابینت اشپزخانه می توانید با تعویض رویه ،

آن را نصب نمایید . بدین منظور به روش زیر عمل کنید:

برای انجام این کار تهیه یک عدد صفحه فلزی دو عدد پیچ رویه لباسشویی را پس از برداشتن در پوش های ان باز نمایید

رویه ماشین لباسشویی را بر دارید

بست های رویه را از جای خودباز نمایید توسط پیچ ها ، صفحه فلزی را که قبلا تهیه نموده اید

جایگذین رویه ماشین لباسشویی کنید

نکته می توانید جهت جلوگیری از ایجاد صدا و لرزش از نوارهای اسفنجی استفاده نمایید نصب لباسشویی بکو

. مثلا بر  روی زمین رها شود همه ابی که وارد ماشین می شود بلافاصله از طریق شیلنگ خارجی شده و عمل ابگیری ماشین

هرگز متوقف نمی شود.

بنابراین لازم است شیلنگ فاضلاب ماشین در حد گفته شده،  رعایت نگردد مثلا بر روی زمین رها شود

همه ابی که وارد ماشین می شود بلافاصله از طریق شیلنگ خارجی شده و عمل ابگیری ماشین هرگز متوقف نمی شود

بنابراین لازم است شیلنگ خروجی قبل از قرار گیری در فاضلاب دارای ارتفاعی در حدود 60 سانتیمتر باشد

لوله تخلیه اب طوری قرار نگیرد که در اثر تابیدگی ، مسیر خروجی اب مسدود شود نصب لباسشویی بکو COOLSERVICE

کلید برق

قبل ااز روشن کردن ماشین توجه نمایید که سیستم الکتریکی منزل ( پریز – کنتور –فیوز و .. ) و سیستم اب

منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف شرکت سازنده هماهنگی داشته باشد اگر بست هایی که

برای ثابت نگهداشتن قطعات ماشین در هنگام حمل و نقل به کار می روند ، نصب لباسشویی بکو

به دیگ بسته شده باشد با روشن شدن ماشین ، حرکت دیگه به بدنه منتقل شده و ماشین از جای خود

حرکت می کند این حرکت دردورتند ماشین به وضوح دیده می شود