نوشته‌ها

کمپرسور سامسونگ

کمپرسور سامسونگ

کمپرسور سامسونگ

بطوریکه می دانیم , انرژی نه خلق می شود و نه از بین می رود اما می تواند از یک فرمی به فرم دیگر تبدیل گردد .

مقدار انرژی الکتریکی که

از منبع تغذیه به موتور می رسد به اندازه ی انرژی مکانیکی نیست که از موتور خارج می شود

 

این اختلاف به دلیل داشتن اصطکاک در داخل موتور است

. توان خروجی یا توان مفید ، همیشه کمتر از توان ورودی یا توان

مصرفی است. گرم شدن بدنه موتور در حال کار از بابت تبدیل مقداری از انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی می باشد.

 کمپرسور سامسونگ

این مقدار انرژی ناخواسته بوده و مفید کار موتور نیست. راندمان در موتور ها بیانگر همین موضوع می باشد.

تبدیل انرژی الکتریکی به گرما در داخل موتور باعث

افزایش دمای سیم پیچ موتور می شود که نهایتا می تواند تا نابودی عایق سیم ها پیش رود.

اگر یک موتور عاری از آلودگی و خطر مکانیکی باشد حقیقتا گرما می تواند تنها دشمن سیم پیچ باشد.

تعویض و فروش انواع کمپرسور سامسونگ

مقدار گرمای تولید شده در موتور بستگی به دو پارامتر باروراندمان موتور دارد. به مجرد اینکه بار افزایش می یابد

انرژی الکتریکی ورودی به موتور افزایش می یابد.

درصد تبدیل انرژی الکتریکی ورودی به گرما در موتور بستگی به راندمان موتور دارد.

به طوریکه با افزایش راندمان موتور , گرمای موتور کاهش می یابد

و باکاهش راندمان مقدار گرمای موتور افزایش می یابد. سطح دمایی که یک موتور می تواند تحمل کند

بستگی زیادی به نوع عایق موتور و نوع طراحی

موتور دارد اما عمر واقعی موتور را شرایط محلی که موتور در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد تعیین می کند. اگر موتور در یک محیط مناسب به کار گرفته شود بار موتور در محدوده ی طراحی آن توانا می باشد. یک موتور با طراحی خوب بایستی عمر نامحدودی داشته باشد. نتیجه اضافه بار پیوسته در یک موتور ، افزایش پیوسته دمای کاری موتور بوده و باعث خواهد شد که عمر قطعات موتور کاهش یابد. چونکه گرما بدترین دشمن موتورهاست لذا بزرگترین مزیت کمپرسورهای بسته به این است که از سرمای گاز مکش بطور موثر بهره مند هستند.