نوشته‌ها

سرخانه و تونل انجماد

سردخانه و تونل انجماد

سرخانه و تونل انجماد

دوستانی که کارشون پروسه انجماد و ساخت تونل انجماده درنظر داشته باشند که برای بعنوان مثال انجماد

((صحیح)) گوشت باید اواپراتوری با حداقل 200 مترمربع با فاصله فین 9 یا اواپراتوری با حداقل 260 متر مربع با

فاصله فین 12 برای یه کمپرسور 30 اسب 2 مرحله بیتزر درنظر بگیرن.

 سرخانه و تونل انجماد

اینجا یه مشکل پیش میاد ، در پروسه انجماد صحیح گوشت در یک شیفت 8 ساعته کاری ، ما چیزی به اسم دیفراست نداریم و تونل و ایجاد برودت در عین 8 ساعت باید بکوب کارکنه که محصول بطور صحیح منجمد شه.

از طرف دیگه کارکردن تونل و جلوگیری از کیپ شدن فینها ملزم به قرار دادن یه اواپراتور با فاصله فین زیاده ، حال اگه ما بر فرض بخواهیم اواپراتور با فاصله فین 16 میلیمتر قرار بدیم سطح کویل اواپراتور خیلی بزرگ میشه و اگه بخواهیم اواپراتوری با فاصله فین 9 قرار بدیم ، احتمال کیپ شدن فین رو طی پروسه انجماد داریم.

بهترین روش تلفیق این 2 رابطه است با در نظر گرفتن اینکه هنگامی که فن اواپراتور شروع به کار میکنه اکثر رطوبت هوای موجود در تونل در محل ورود به کویل تبدیل به برفک میشه پس ما برای اینکه بهترین بازدهی و بهترین ابعاد کویل رو داشته باشیم کویل اواپراتور تونل رو بگونه ایی سفارش میدیم که در مدخل ورودی باد فاصله فین ها 16 میلی متر و در انتها نزدیک به فن ، فاصله فینها 9 میلی متر باشه.

 

 

در سردخانه نگهداري ميوه ها و محصولاتي كه بار تنفسي دارند ما بارهاي حرارتي ديگري نيز داريم كه در سردخانه زير صفر ما اونها رو درنظر نميگيريم.

اين بارها شامل بار تنفس محصول و بار تهويه ميباشد.

در مورد محاسبه بار محصول از رابطه ساده :

Q1 = m * C * (T2- T1)

استفاده ميكنيم كه در اون :

Q1 :  بار محصول

m : جرم محصول

C : ظرفيت گرمايي ويژه محصول

T2 – T1 : اختلاف دماي ورودي و نگهداري محصول

تعمیر و شارژ گاز انواع سردخانه

و امار بار تنفسي

همونطور كه ميدونيد بسياري از ميوه ها داراي بار گرمايي تنفس هستند و ميزان بار تنفس ميوه ها و محصولاتي كه داراي بار تنفسي هستند از اين رابطه بدست مياد :

Q2 = m * (0.1 * q1 + 0.9 * q2)

كه در اون :

Q2 : بار حرارتي ناشي از تنفس محصول

q1 : بار تنفسي محصول در دماي بيرون سردخانه

q2 : بار تنفسي محصول در دماي داخل سالن

براي نمونه براي سيب اگه دماي ورودي رو +25 در نظر بگيريم و دماي سالن را 0 درجه ، براحتي با يه سرچ ساده تو اينترنت اعداد بدست مياد :

براي سيب :

q1 = 0.012 وات بر كيلوگرم

q2 = 0.122 وات بر كيلوگرم

حالا بار كل ميشه Q1 + Q2 كه از اين طريق ميشه كمپرسور مناسب رو انتخاب كرد.

البته يه بار تهويه هم داريم كه در صورت علاقه دوستان ميتوان راجه به Q3 بار تهويه هم چند خطي نوشت