نوشته‌ها

یخساز ساید بای ساید دوو

یخساز ساید بای ساید دوو

یخساز ساید بای ساید دوو

دستگاه یخسازخودکار پس از اتصال به برق ورسیدن به دمای تنظیم شد زیر صفر ، شروع به کار می نمایید

در دمای معمول محیط زمان بین اولین مرتبه روشن کردن دستگاه تا اولین یخ سازی دستگاه حدود 6

ساعت زمان مورد نیاز است

اولین یخ ساز ساخته شد توسط یخساز پس از  نصب و راه اندازی  دستگاه را مورد استفاده قرار ندهید

زیرا ممکن است چون در اولین بار است از ناخالصی های  دیگری که در تولیدممکن به وجود بیاید

باشد  یخساز ساید بای ساید دوو

زمانی که مخزن دستگاه پر می شود یخساز به صورت اتوماتیک متوقف می شود و زمانی که یخ به انتها میرسد

یخساز به صورت اتوماتیک شروع به فعالیت خود می کند

نحوه عملکرد یخساز

صدایی که در در هنگام برفک زدایی از الکتروموتور شنید می شود ویا به دلیل افتادن یخ به داخل مخزن یخ است

ویا در هنگام عملکرد شیر برقی اب دستگاه شنید می شود ایراد محسوب نمی گردد

در زمانی که به مدت طولانی نمی خواهید از دستگاه یخساز استفاده کنید  با کلید on/ off عملکرد دستگاه

را متوقف کنیددر زمان تولید در کار خانه در حالت روشن قرار دارد

زمانی که تکه های یخ نسبت به زمان معین معمل کوچکتر است در زمان بندی تعویض فیلتر باید تجدید نظر کرد

زمانی که عمر فیلتر به انتهای خود می رسد فشار آب ورودی کاهش می دهد و تکه های یخ کوچکتر می شود

در هنگام تمیز کردن مخزن یخ ، یخساز را خاموش نمایید و بعدا مخزن یخ  را خارج کنید

در زمان قرار دادن مخزن یخ در جای خود از اهرم کردن هر وسیله ای برای چرخاندن و قرارداد آن در

محل اجتناب کنید. برای نصب آن فقط کافیست پایه های ان را به  سمت راست و چپ بچرخانیم تا در

محل  مناسب قرار گیرد