نوشته‌ها

یخچال سرما ندارد

یخچال سرما ندارد

یخچال سرما ندارد

سرمایش متنی بر تراکم بخار یکی از انواع مختلف چرخه های سرمایشی است و متداول ترین روش مورد استفاده

در یخچال های  خانگی و صنعتی،  سردخانه های بزرگ نگه داری مواد غذای گوشت با دمای بالای صفر وزیر صفر

،خودروهای باری یخچال دار وسایل نقلیه ریلی و بسیاری از سیتم های سرمایشی تجاری و صنعتی به شمار می رود.

این چرخه همچنین در سیتم تهویه مطبوع ساختمان و خودروها نیز استفاده استفاده می شود

پالایشگاه های نفت ف صنایع پتروشیمی ، کارخانجات مواد شیمیایی و پالایشگاه های گاز طبیعی

نیز در میان انبوه تاسیسات صنعتی  هستند

که اغلب از سیستن های سرمایشی بزرگ  متنی بر چرخه تراکم بخار استفاده می کنند. یخچال سرما ندارد

سرمایش یا تبرید را می توان به عنوان پایین اوردن دمای   یک فضای محبوس از گرفتن گرما از فضا

و انتقال آن به جای دیگر تعریف نمود وسیله ای که این عمل را انجام می دهد را ممکن است

مبانی سرمایشی

دستگاه تهویه مطبوع ، یخچال ، پمپ  حرارتی  منبع هوایی ، پمپ حرارتی  منبع آبی ،

پمپ حرارتی زمین گرمایی یا چیلر بنامند اساس چرخه تبرید تراکم بخار یا چرخه تبرید

مکانیکی شامل گردش ماده تبرید داخل چرخه است که طی  فرایند جوشش (تبخیر) مقدار زیاد گرما را جذب می کند

و در هنگام چگالش (تقطیر)  این گرما را پس می دهد گرمای  که در حین تغییر فاز یک ماده دریافت یا

دفع می کند را گرما نهان تبخیر می نامند. گرمای نهان تبخیر به طور کلی  بسیار بیشتر از گرمای ویژه است که به واسطه یک درجه تغییر دمای ماده دریافت یا دفع می شود

اساسا در یک سیستم سرمایشی ، دومقدار فشار وجود دارد که بادماهای تبخیر و چگالش مورد نیاز در چرخه متناسب است

وبر مینای ماده مبرد مورد استفاده در چرخه ، دمای فضایی که باید خنک شود ونوع کاربری متفاوت است